Standser efterforskning af brud på tavshedspligt

Standser efterforskning af brud på tavshedspligt

Politiet har stoppet efterforskningen af sagen, hvor Hvidovre Kommune har anmeldt et brud på tavshedspligten

Københavns Vestegns Politi oplyser til Hvidovre Kommune, at man ikke vurderer, at efterforskningen vil kunne føre til en sigtelse i sagen, og derfor standses den nu.

- Vi tager politiets vurdering til efterretning, men vi vil fortsat have stor opmærksomhed på, at fortroligheden om tavshedsbelagte personaleforhold bliver overholdt af hensyn til vores medarbejdere. Brud på tavshedspligten er alvorligt, for det kan have store konsekvenser for de berørte personer og svækker tilliden til kommunen, siger borgmester Anders Wolf Andresen.

Hvidovre Kommune anmeldte et brud på tavshedspligten i forbindelse med en undersøgelse af arbejdsmiljøet i kommunens affaldsafdeling. I den forbindelse blev der lavet en rapport, som medlemmerne af Kommunalbestyrelsen fik en fortrolig orientering om. Efterfølgende kunne tavshedsbelagte oplysninger herfra om enkelte medarbejderes personaleforhold læses i medierne.

Kommunalbestyrelsen valgte derfor på sit møde den 28. maj at politianmelde bruddet på tavshedspligten.

Ud over de 21 kommunalbestyrelsesmedlemmer samt indkaldte suppleanter har cirka 9 personer i administrationen samt advokaten bag undersøgelsen også kendt til de fortrolige oplysninger.

Politiet kan genoptage sagen, hvis der kommer nye oplysninger frem.