Starter med faste teams i Distrikt Nord

Starter med faste teams i Distrikt Nord

De erfaringer, som medarbejdere og borgere gør sig i Nord, vil blive brugt, når faste tværfaglige teams efter planen gradvist vil blive indført i Hjemmeplejens og Sygeplejens øvrige distrikter i Hvidovre

Borgere, der modtager hjemmehjælp og/eller hjemmesygepleje fra Hvidovre Kommunes hjemmeplejedistrikt Nord, modtager i disse dage brev om, at de fra maj måned kan regne med at få hjælp og støtte fra et fast team af medarbejdere.

Det betyder, at de fra maj måned kan forvente, at det er den samme faste gruppe af 8-10 social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker, der vil komme på besøg hos dem. Desuden er der en visitator fast tilknyttet teamet, ligesom andre fagpersoner kan inddrages, hvis der er behov for det.

- Jeg glæder mig over, at vi nu kommer i gang med faste teams i Hjemmeplejen og Sygeplejen, for jeg er overbevist om, at det både gavner den enkelte borger, medarbejderne og kommunens muligheder for at rekruttere det social- og sundhedspersonale, vi har så stærkt brug for, siger formand for Ældre- og Sundhedsudvalget Arne Bech. Han forklarer, at det blev besluttet at arbejde med faste teams allerede i forbindelse med vedtagelsen af Hvidovre Kommunes budget for 2024. - Derfor er det også positivt, at der med den nye ældreaftale i Folketinget kommer midler til faste teams ud til kommunerne. Det vil alt andet lige gøre det lettere og bedre, når Christiansborg med ekstra penge nu understøtter den vej, vi i forvejen havde besluttet at gå, pointerer han.

De ansatte i Hjemmeplejen og Sygeplejen er inviteret til et stort kick off-arrangement i starten af maj, hvor arbejdet i faste teams er på dagsordenen, og medarbejderne i Hjemmeplejens Distrikt Nord er klar til at tage fat på arbejdet i den nye organisering.

- Hjemmeplejen og Sygeplejen har altid bestræbt sig på, at borgerne så vidt muligt skal have besøg af de samme medarbejdere, og med de faste teams vil vi få styrket både det tværfaglige samarbejde, medarbejdernes kompetencer og mulighed for faglig sparring. Og ikke mindst er det vores intention, at borgerne kommer til at opleve bedre sammenhæng og mere tryghed i hverdagen, siger direktør Tine Larting i Hvidovre Kommune

Borgerne i Hjemmeplejens distrikt Nord har fået besked om, at Hjemmeplejen/Sygeplejen har forsøgt at sammensætte de faste teams, så borgerne vil kende om ikke alle, så i hvert fald flere af de 8-10 medarbejdere, der nu fast vil komme hos dem. Nogle vil endda kunne fortsætte med at få besøg af medarbejdere, som de kender godt.

- Men selvom Hjemmeplejen har gjort sig umage, så har det dog ikke kunnet lade sig gøre, at alle har kunnet ”beholde” deres faste social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent, påpeger Tine Larting. – Til gengæld håber vi, at borgerne vil blive tilfredse med, at der fremover vil være et fast team omkring dem. Jeg er i hvert fald sikker på, at medarbejderne vil gøre deres bedste for et godt samarbejde med borgerne.

Det er planen, at de erfaringer, Hjemmeplejen/Sygeplejen gør sig med faste teams i Distrikt Nord, vil blive brugt, når ordningen gradvist over det kommende år også vil blive indført i Hjemmeplejens øvrige distrikter.

Hvidovre Kommunes etablering af faste teams omfatter kun den kommunale hjemmepleje. Den private leverandør af hjemmepleje i Hvidovre, Human Care Hjemmepleje, står selv for sin egen organisering af arbejdet.

Foto: Tine Larting