Status på situationen på affaldsområdet

 Status på situationen på affaldsområdet

Udtalelse fra centerchef Anne Pallesen:

– Der har været arbejdet med trivslen i Affald og Ressource siden efteråret, da Hvidovre Kommune blev bekendt med, at der var udfordringer med arbejdsmiljøet, siger centerchef Anne Pallesen.

– Første skridt var en afdækning af de konkrete problemer, herunder selvfølgelig at lytte til medarbejdernes bekymringer og meldinger om psykisk dårligt arbejdsmiljø. Der blev blandt andet nedsat en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledelse. Arbejdsgruppen har løbende drøftet, hvordan tilliden mellem parterne kan genoprettes, og hvordan der i fællesskab kan skabes et godt arbejdsmiljø.

– Det var oprindeligt aftalt at gennemføre en trivselsmåling i afdelingen, men arbejdsgruppen besluttede i enighed på et møde den 12. februar at udsætte trivselsmålingen. I stedet blev der mødet besluttet at tilknytte ekstern, professionel hjælp i form af Human House (erhvervspsykologisk rådgivning) for at styrke arbejdet med at sikre et godt arbejdsmiljø. Det forventes opstartet snarest, og heri indgår samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere selvfølgelig også.

– Hvidovre Kommune og 3F er også i dialog om genforhandling af en lokalaftale.

– Direktionen er løbende blevet orienteret om situationen, og Økonomiudvalget er også blevet orienteret om sagen på et møde den 6. februar.

– Udfordringerne i Affald og Ressource er komplekse, og flere elementer af arbejdet med trivslen har karakter af personalesager, som vi selvfølgelig ikke kan kommentere offentligt. Men det betyder ikke, at udfordringerne ikke bliver håndteret, slutter centerchefen.