Stevnsbogård vil blive løftet ind i fremtiden

Stevnsbogård vil blive løftet ind i fremtiden

- og der skal bygges boliger, skriver CHARLOTTE MUNCH

 

LÆSERBREV: I et par læserbreve over de seneste uger har borgere ærgret sig over at se, hvordan Stevnsbogård i Avedøre Landsby står og forfalder og nu er i en trist forfatning. Det er vi i Kommunalbestyrelsen fuldstændig enige i, og derfor har vi også arbejdet på at finde en god fremtid for gården. Mange drøftelser og økonomiske og tekniske undersøgelser førte i december 2022 til, at vi tog en beslutning om, at Stevnsbogård skal i udbud, og at den skal bruges til boliger. Netop nu arbejder kommunens administration på et udbudsmateriale, som bygger på de principper, vi har vedtaget for den gamle gård:

Selve den firlængede gård og de bevaringsværdige bygninger skal blive stående og indrettes til boliger. Samtidig kan der bygges nye boliger på grunden, og de skal have en kvalitet og et udseende, så de passer ind i Avedøre Landsby, der er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø.

Vi ønsker, at der bliver tale om forskellige blandede boligtyper – altså både ejer-, andels- og lejeboliger med fokus på seniorer. Stevnsbogård er et særligt og unikt sted, og vi glæder os til, at nye boliger på ejendommen vil være med til at løfte gården ind i fremtiden. Her bliver plads til flere generationer, til havebrug og husdyrhold – og så ønsker vi os også, at der vil komme faciliteter og lokaler, som alle beboere i Avedøre Landsby kan få gavn af. Indtil ejendommen er solgt, holder kommunens folk øje med bygningerne og rydder jævnligt op omkring dem.

Venlig hilsen Charlotte Munch

Formand for By- og Planudvalget Kommunalbestyrelsen