Stigende behov for børneterapi

Stigende behov for børneterapi

Økonomiudvalget drøftede opnormering af børneterapi i Hvidovre Kommune

På dagsordenen for mandagens møde i Økonomiudvalget stod et vigtigt emne: Opnormeringen af Børneterapien i Hvidovre Kommune. Denne beslutning er afgørende for at imødekomme det stigende behov for børneterapi i kommunen.

Børneterapien i kommunen står over for en markant stigning i antallet af børn henvist til genoptræning fra hospitalet. Denne stigning har presset Børneterapiens ressourcer og har resulteret i en nedskæring af rådgivnings- og vejledningstjenester til dagtilbud, hvilket kan have alvorlige konsekvenser.

For at tackle dette presserende problem har administrationen foreslået en opnormering af Børneterapien med et årsværk fra 2024 og fremefter. Dette forslag vil ikke kun hjælpe med at imødekomme det nuværende behov, men det vil også sikre en mere effektiv forebyggende indsats i dagtilbudene, hvilket kan reducere behovet for genoptræning på lang sigt.

Opnormering af en børneterapeut på 37 timer svarer til en årsudgift på 550.000 kr. Det halvår årsværk til rådgivning og vejledning til dagtilbuddene, vil blive realiseret ved at opnormere allerede fastansatte medarbejdere.

Såfremt indstillingen om opnormering ikke følges, vil aktivitetsniveauet og personaleressourcerne blive reduceret svarende til gældende budgetramme

Hvidovre Kommunes udfordringer med genoptræningsbehov er ikke en isoleret hændelse. Kommuner over hele landet står over for lignende udfordringer på grund af en generel stigning i antallet af genoptræningsplaner.

 

mag