Støjen fra Holbækmotorvejen bliver nu endelig undersøgt

Støjen fra Holbækmotorvejen bliver nu endelig undersøgt

Borgmester Anders Wolf Andresen (F og medlem af Folketinget Maria Durhuus (A glæder sig over, at der nu skal arbejdes i retning mod seriøs støjreduktion

En mulig opgradering og modernisering af støjskærme langs Holbækmotorvejen i Hvidovre er en del af en indgået infrastrukturaftale, der netop er indgået på Christiansborg.

Det fremgår af flere pressemeddelelser, som parter i forliget – blandt andet SF og Socialdemokratiet – netop har sendt ud.

– Det er en god dag for Hvidovre. Undersøgelsen betyder, at vi nu får belyst den reelle støjbelastning i Hvidovre. I SF Hvidovre forventer vi, at undersøgelsens resultater vil underbygge den oplevelse rigtige mange Hvidovre-borgere i dag har med støjgener fra Holbækmotorvejen. Det vil give os et vigtigt og videnskabeligt argument i vores arbejde for at overbevise Folketinget om, at støjgener i Hvidovre kræver handling, siger Hvidovre Borgmester Anders Wolf Andresen fra SF.

Hvidovre 1 af 3 områder

Det er Vejdirektoratet, der med aftalen skal undersøge støjbekæmpelser i tre områder i Danmark, hvoraf altså et af områderne er Holbækmotorvejen i Hvidovre på strækningen mellem Avedøre Havnevej og Folehaven.

– Undersøgelserne skal danne grundlag for kommende udmøntninger af puljemidler til støjbekæmpelse. Der blev i 2021 med infrastrukturaftalen afsat tre milliarder kroner til bekæmpelse af vejstøj, skriver Hvidovres medlem af Folketinget for Socialdemokratiet Maria Durhuus i en pressemeddelelse om aftalen.

Konkret skal Folketingets undersøgelse afdække om, der skal sættes nye, moderne og bedre støjskærme op ved Holbækmotorvejen. Forligskredsen bag aftalen igangsætter løbende undersøgelser af nye støjskærmsprojekter, der skal danne beslutningsgrundlag for de kommende års udmøntninger af midler fra støjpuljen. I 2023 blev det besluttet, at alle støjplagede boligområder kan komme i betragtning, også selvom der allerede er ældre, utidssvarende støjskærme.

– Puljemidlerne kan dermed blive prioriteret der, hvor de kommer flest til gavn, skriver Durhuus.

Undersøgelser tager 1,5 år

Undersøgelserne ventes af tage et til halvandet år, hvorefter forligskredsen skal tage stilling til, om der skal udmøntes penge fra støjpuljen til nye støjskærme.

– Det er vi i SF selvsagt meget glade for! Vi er løbende i kontakt med vores folketingspolitikere om de store støjgener, som vi har i Hvidovre fra jernbanerne og motorvejene. Derfor er vi meget tilfredse med at SF og de andre partier i Infrastrukturaftalen har besluttet at undersøge en opgradering af støjbekæmpelsen langs Holbækmotorvejen på hele strækningen gennem Hvidovre Kommune, siger borgmester i Hvidovre Anders Wolf Andresen.

Han tilføjer, at det er afgørende, at støjen fra motorveje og jernbaner ikke kun er et lokalt problem, men et statsligt ansvar.

– Som borgmester er det glædeligt, at vi oplever lydhørhed på Christiansborg og på den måde kan skabe forbedringer til gavn for borgerne i Hvidovre. Jeg ved, at støjproblemet er noget vi i alle partier i Hvidovre står sammen om at arbejde for, hvilket jeg er super glad for. Jeg vil dog rette en stor tak til SF’s transportordfører, Sofie Lippert, for lydhørhed og samarbejde til gavn for Hvidovre, slutter Anders Wolf.

 

red