Støjudvalg på Borgen: - Hjælp os med at stoppe støjen...

Støjudvalg på Borgen: - Hjælp os med at stoppe støjen...

Hvorfor forventes det af borgerne i hovedstadskommunerne, at de skal ofre liv og helbred for samfundsøkonomien?

Sådan lød et af spørgsmålene til Folketingets Transportudvalg, da medlemmer fra Hvidovre Kommunes Støjudvalg for nylig havde foretræde for udvalget på Christiansborg.

Det lokale støjudvalg havde søgt om foretræde for Transportudvalget for at gøre opmærksom på de mange gener, som støjen har for hovedparten af borgerne i Hvidovre. 53 % af boligerne i Hvidovre udsættes nemlig for vejtrafikstøj, der er højere end Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi.

Derfor ønsker Støjudvalget, at landspolitikerne skal tage affære. For hverken borgerne eller kommunen kan afhjælpe støjen selv – det kræver statens indgriben at sikre en nødvendig støjdæmpning. Og selvom fremkommelighed på vejene er vigtig, så bør der også tages højde for de sundhedsmæssige konsekvenser af den øgede trafik, så borgernes sundhed bliver prioriteret, lød det fra Støjudvalget.

Med udvidelsen af Amagermotorvejen vil 8000 boliger ifølge Vejdirektoratet nemlig stadig ligge over miljøstyrelsens grænseværdier for støj. Derfor ser det lokale støjudvalg gerne, at de resterende 175 mio. kr. i udvidelsesprojektet bliver prioriteret på yderligere tiltag for at mindske støjen.

Transportudvalget tog godt imod Støjudvalget, som kom med to konkrete løsningsforslag til folketingspolitikerne: Sæt hastigheden ned og giv os politisk opbakning i forhold til at overdække motorvejene.

Nedsættelse af hastigheden medfører en betragtelig dæmpning af støjen, og det kunne derfor være et relevant tiltag at sætte hastigheden ned på motorveje i byområder i aften- og nattetimerne. Det har man bl.a. haft succes med i Tyskland.

En overdækning af motorveje vil også lægge en betydelig dæmper på støjen. Vejdirektoratet har allerede lagt op til at undersøge en overdækningsløsning på en del af Amagermotorvejen i forbindelse med, at motorvejen skal udvides.

Men Støjudvalget ønsker, at undersøgelsen udvides til også at omfatte motorvejsstrækningen fra Avedøre Havnevej til Kalvebodbroerne. Det område støder nemlig op til det tættest beliggende boligområde og er det allermest støjplagede område ifølge Vejdirektoratets egne støjberegninger. Samme ønske besluttede Kommunalbestyrelsen på sit seneste møde også at tilføje til Hvidovre Kommunes officielle høringssvar til Vejdirektoratets planer om udvidelsen af Amagermotorvejen.

Foto: På billedet ses Stefan Bruse thor Straten, Bo Larsen, Bent Roldgaard, Tina Cartey Hansen, Bjarne Pyndt og Anders Liltorp under besøget på Christiansborg.