Støjudvalget og Klima-, Miljø og Teknikudvalget forsøger at råbe Banedanmark op!

Støjudvalget og Klima-, Miljø og Teknikudvalget forsøger at råbe Banedanmark op!

Af Bent Roldgaard

LÆSERBREV: Mange af Hvidovres borgere er plaget af støj fra de tre motorveje i og omkring Hvidovre. Men det er ikke kun vejene der støjer, Hvidovre gennemskæres også af jernbaner, som støjer periodisk døgnet rundt. På foranledning af Støjudvalget er der blevet foretaget støjmålinger ved sporskiftet på S-togssporet mod Køge ved Hædersdalvej og Beringgårdsvej. Målingerne viser en gennemsnitlig støjpåvirkning på ca. 60 dB over hele døgnet, dvs. dækkende perioder med og uden togpassage på strækningen. Det indikerer, at den gennemsnitlige støjpåvirkning ikke overstiger den vejledende grænseværdi for jernbanestøj på 64 dB over hele døgnet. Men målingerne viste også at skinneamlinger og sporskifte var årsag til støj på hhv. 79 og 84 db, denne støj er pulserende og kan sammenlignes med industristøj. Denne type støj kræver, at der ved beregning af døgn middelstøjen skal tillægges en gene faktor på 5 db og herved kommer målingerne over grænseværdien. Derfor har Klima-, Miljø og Teknikudvalget anmodet om, at Banedanmark skal behandle støjen fra sporskifterne på jernbanestrækningen mellem Åmarken og Friheden stationer på samme måde som var den pulserende industristøj. Målet er at henlede Banedanmarks opmærksomhed på den høje støjbelastning og derved anspore til øget opmærksomhed på vedligeholdelsen af spor og sporskifter, samt til opsætning af supplerende støjskærme. Det vil være dejligt hvis støjudvalgets arbejde, kan få Banedanmark til handle på dette støjproblem og derved minimere generne for jernbanens naboer.

 

MVH

Bent Roldgaard

Medlem af Klima-, Miljø og Teknikudvalget for SF