Støjværn er på vej

Støjværn er på vej

Svar fra formand for Klima-, Miljø og Teknikudvalget KRISTINA YOUNG

LÆSERBREV: I sidste uges avis blev der spurgt til, hvorfor de støjskærme, som i 2023 er etableret langs Holbækmotorvejen i Brøndby og Vallensbæk, stopper ved kommunegrænsen til Hvidovre.

Det korte svar er: Fordi Vejdirektoratet endnu ikke er nået til Hvidovre-delen af støjafskærmningen. I 2024 vil Vejdirektoratet sætte støjværn op langs Holbækmotorvejens sydside på strækningen mellem Brøndbyøstervej og Avedøre Havnevej. Støjværnet bliver godt en kilometer langt og op til ni meter højt. Vejdirektoratets egne støjberegninger viser, at borgerne, der bor mellem Kettevej og Holbækmotorvejen, kan forvente at støjen fra motorvejen vil blive mærkbart mindre. I 2024-25 vil Vejdirektoratet desuden undersøge effekten af de eksisterende støjværn langs Holbækmotorvejen på strækningen mellem Avedøre Havnevej og Folehaven. Hvis de vurderer, at effekten af disse støjværn er for ringe, vil Vejdirektoratet prioritere at få udskiftet støjværnene. Så selvom Hvidovre Kommune ikke er at finde i Statens Infrastrukturplan 2035, så rykker kampen mod støjen i vores by altså alligevel. Vi kan godt glæde os over, at det har nyttet, at både engagerede borgere, Støjudvalget og Kommunalbestyrelsen har kæmpet for at få dæmpet støjen fra Holbækmotorvejen.

Venlig hilsen

Kristina Young Formand for Klima-, Miljø og Teknikudvalget