Stor interesse for vandtårnets fremtid

Stor interesse for vandtårnets fremtid

Op imod 100 borgere i alle aldre var onsdag aften i sidste uge på besøg i vandtårnet på H.C. Bojsensvej, da der var Åbent Hus.

Kommunen havde slået dørene op og inviteret alle til at komme med idéer til, hvad vandtårnet i fremtiden skal bruges til, og i løbet af de timer, tårnet havde åbent, kom både dem, der bare var nysgerrige, og dem, der havde idéer til at give tårnet nyt liv.

Afdelingsleder fra Forstadsmuseet Bitten Larsen var til stede og kunne fortælle interesserede om vandtårnets historie og dets betydning i Hvidovre, og kultur- og fritidskonsulent Jacob Wahlstrøm fik også gode drøftelser med gæster, som havde idéer til aktiviteter i tårnet. Frem til den 3. september har man også kunnet skrive sine idéer på den digitale dialogportal Deltag Hvidovre. Alle idéer bliver samlet og givet videre til Kommunalbestyrelsen, som i løbet af efteråret har vandtårnets fremtid på dagsordenen.

Kommunalbestyrelsen har sat 2 mio. kroner af i kommunens budget for 2022-2026 til en udvendig renovering af vandtårnet, og så er det planen, at kommunen i samarbejde med foreninger vil søge fonde for at skaffe midler til, at sætte vandtårnet i stand indvendigt og indrette det til de nye aktiviteter, der kommer til at være.

Hvidovre Vandtårn på H.C. Bojsensvej 5 i er udpeget som kulturarv, da Realdania og Slots- og Kulturstyrelsen i 2006 udnævnte Hvidovre Kommune til kulturarvskommune for forstadens identitet og historie. Tårnet er bygget i 1937 og er tegnet med forbillede i Københavns Rundetaarn.

Kommunalbestyrelsen købte tårnet af HOFOR i 2021, da vandforsyningsfunktionen var udtjent.

Du kan se alle de idéer, der er kommet til Hvidovre Vandtårn, på Deltag Hvidovre – deltag.hvidovre.dk.