Stor politisk ros til forslag fra Børne- og Ungdomsrådet

Stor politisk ros til forslag fra Børne- og Ungdomsrådet

Enig kommunalbestyrelse besluttede, at der skal arbejdes videre med de unges idéer til at modvirke ensomhed og styrke den mentale trivsel blandt Hvidovres børn og unge

En ny hjemmeside for Hvidovres børn og unge om fritidsliv og hjælp til mental trivsel og en årligt tilbagevendende mulighed for at møde byens foreninger og klubber. Det er Hvidovre Børne- og Ungdomsråds bud på skridt på vejen til mere fællesskab og bedre trivsel for børn og unge i Hvidovre.

Forslagene om de to tiltag blev fremlagt på Kommunalbestyrelsens møde den 28. maj af kommunalbestyrelsesmedlemmerne Kenneth F. Christensen og Sara Benzon, der sidder som Kommunalbestyrelsens repræsentanter i Børne- og Ungdomsrådet. De kunne fortælle, at Børne- og Ungdomsrådet selv har besluttet de emner, de vil arbejde med.

– Børne- og Ungdomsrådet er gået ind til arbejdet med ildhu, og der har været mange spændende idéer og gode drøftelser undervejs. Og netop mental trivsel, fællesskaber og tilbud i fritids- og foreningslivet er noget, vi har talt en del om, fortæller Kenneth F. Christensen.

Ligesom resten af Kommunalbestyrelsen sender han stor ros og tak til de unge fra Børne- og Ungdomsrådet, som fulgte kommunalbestyrelsesmødet fra tilhørerpladserne. Herfra kunne de opleve både begejstring fra de voksne og bred politisk enighed om at der skal arbejdes videre med deres forslag. Arbejdet starter i Børne- og Uddannelsesudvalget.

– I aften sender vi altså et signal til de unge om, at det kan betale sig at engagere sig, og at vejen til indflydelse faktisk ikke er så lang, sagde formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Sara Benzon på kommunalbestyrelsesmødet.

Børne- og Ungdomsrådet blev startet for snart et år siden og havde sit første formelle møde i Kommunalbestyrelsens mødesal i september 2023 med 17 unge i alderen 12-16 år – én til to fra hver folkeskole. Rådet har til formål at sikre de yngste borgere i kommunen indflydelse på den lokale udvikling og varetage børns og unges interesser. Rådet skal også være forum, hvor Hvidovres børn og unge kan udvikle deres demokratiske og samfundsmæssige forståelse. Det er Hvidovre Ungdomsskole og Center for Skole og Uddannelse, der sammen står for Børne- og Ungdomsrådets aktiviteter, og i årets løb har de unge udover rådsmøderne bl.a. været til Ungdommens Folkemøde, workshop om børns rettigheder ved Børns Vilkår og været på studietur til Næstveds ungeråd.