Store planer for Aktivitetscentret – nedrivning baner vejen

Store planer for Aktivitetscentret – nedrivning baner vejen

Borgmester Anders Wolf Andresen med svar på sidste uges artikel om nedrivningen af bungalowen på Hvidovregade 47 samt Ugens Kommentar om bevaringsværdige huse

Store planer for aktivtetscentret

Det første skridt i udviklingen af Aktivitetscentret på Hvidovregade er nu taget, efter Klima-, Miljø- og Teknikudvalget på sit møde i mandags har sagt god for nedrivningen af den gule bungalow på Hvidovregade 47.

Nedrivningen er en planlagt del af et større projekt, hvor Aktivitetscentret skal udvides med 200 kvadratmeter, som skal bruges til bl.a. værksteder og aktivitetslokaler.

Aktivitetscentret danner rammen om fællesskaber og sociale aktiviteter blandt pensionister og efterlønnere i Hvidovre Kommune, men pladsen er ved at være trang. Derudover vil antallet af borgere på over 60 år stige med cirka 9 % i Hvidovre de næste 10 år, og politikerne besluttede derfor med budget 2023 at udvide Aktivitetscentret, og herunder også inddrage nabogrundene og lave et grønt og rekreativt område samt flere parkeringspladser.

– I Hvidovre har vi stor fokus på at sikre rammerne for, at vores seniorer kan have et meningsfyldt hverdagsliv. Her spiller Aktivitetscentret en vigtig rolle, og derfor vil vi gerne udvikle det i takt med tiden, så det fortsat kan være rammen om meningsfulde fællesskaber, siger borgmester Anders Wolf Andresen.

Ved at inddrage nabogrundene og nedrive de eksisterende bygninger, banes vejen for et nye ”landskabsprojekt” om Aktivitetscentret. Udover at være et mødested for havearbejde og grønne fællesskaber for Aktivitetscentrets brugere, er det også meningen, at området skal invitere lokalsamfundet ind og danne ramme for mødet mellem forskellige generationer.

Projektet er dog først planlagt til at være færdig i 2029, men kommunen ønsker at nedrive bungalowen på Hvidovregade 47 allerede nu for ikke at skabe utryghed i området, da der har været ulovlig beboelse og aktivitet i huset. Der skal ske en nænsom nedrivning af bygningen på Hvidovregade 47, så flest muligt byggematerialer kan genanvendes, og indtil projektstart vil der ske en midlertidig begrønning af området.

– Jeg kan godt forstå, at det kan se mærkeligt ud, at et hus bare får lov til at stå tomt så længe. Vi har intet ønske om at lade bygninger stå og forfalde, men nogle gange tager det lidt tid, før det bliver synligt for borgerne, at projektet er i gang. Der er mange projekter i gang, og der går meget planlægning og tunge undersøgelser forud for større byggeprojekter. Men det er nødvendigt, hvis vi gerne vil sikre den bedst mulige udvikling af vores kommune, siger Anders Wolf Andresen.

Planer for Stevnsbogård

Et andet eksempel er Stevnsbogård, som de seneste år har været foreslået anvendt til flere forskellige ting. Derfor er der lavet en række tekniske og økonomiske undersøgelser af mulighederne for gården og området omkring, ligesom der er udarbejdet en ny lokalplan for området.

I december 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Stevnsbogård skal i udbud, og at den primært skal bruges til boliger. Der kan også bygges nye boliger på grunden, og de skal have en kvalitet og et udseende, som passer ind i Avedøre Landsby, der er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø.

Kommunalbestyrelsen skal på sit møde den 29. august behandle vilkårene for salget af Stevnsbogård, som herefter sendes i offentligt udbud.

Frigivelsen af pengene til nedrivning af bygningen på Hvidovregade 47 skal også behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Foto: Bungalowen på Hvidovregade 47 foreslås nu revet ned.