Styrker buslinje 22

Styrker buslinje 22

- med bl.a. udvidelse af køreplanfrekvensen fra 20-minuttersdrift til 10-minuttersdrift mellem Hvidovre Hospital og Hvidovre Station

Hvidovre Kommune tager et stort skridt mod en mere effektiv offentlig transport ved at styrke buslinje 22. En mobilitetsanalyse foretaget af Region Hovedstaden har identificeret et potentiale i at forbedre betjeningen på linje 22, især med henblik på at imødekomme øget transport mellem Glostrup Hospital og Hvidovre Hospital.

Region Hovedstaden har allerede afsat midler til at styrke buslinje 22, og nu ser Hvidovre Kommune ud til at supplere medfinansieringen. En udvidelse af køreplanfrekvensen fra 20-minuttersdrift til 10-minuttersdrift mellem Hvidovre Hospital og Hvidovre Station vil give borgerne bedre muligheder for at komme rundt i kommunen og styrke den kollektive transport på tværs af byen.

Kommunalbestyrelsen har anbefalet, at Hvidovre Kommune fra 2025 afsætter årlige midler på mellem 0,3 og 0,6 millioner kroner til denne opgradering af buslinje 22. Beslutningen blev officielt godkendt den 28. november efter tidligere godkendelser i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget.

Buslinje 22 betjener Hvidovre Hospital fra vest og er en vital forbindelse for mange rejsende, især med den planlagte flytning af specialer fra Glostrup Hospital til Hvidovre Hospital. Region Hovedstadens ønske om at forbedre forbindelsen fra Glostrup Station til Hvidovre Hospital skaber også et potentiale for en forbedret forbindelse fra Hvidovre Station.

Rejsekortdata viser, at Hvidovre Station er det mest benyttede skiftested for rejsende til hospitalet, og med den foreslåede styrkelse af buslinje 22 forventes rejsetiden fra Hvidovre Station til Hvidovre Hospital at blive halveret fra 8 minutter til 4 minutter.

For kommunens borgere betyder denne styrkelse ikke kun en mere effektiv forbindelse til Hvidovre Hospital, men også en forbedret transportforbindelse til S-toget ved Hvidovre Station og Brøndbyøster Station. Desuden forventes den opgraderede buslinje at tiltrække 145.000 nye passagerer årligt.

Hvis alt går som planlagt, forventes den styrkede betjening at være fuldt implementeret fra sensommeren 2024.

En styrkelse af buslinje 22 er et skridt i retning af at gøre den kollektive transport mere attraktiv og reducere trængsel, samtidig med at den støtter op om regionens overordnede mål om bæredygtig og tilgængelig transport for alle.

 

mag