Styrket fokus på trivsel efter arbejdsnedlæggelse

Styrket fokus på trivsel efter arbejdsnedlæggelse

Der bliver igen hentet affald i Hvidovre. Arbejdet for at styrke trivslen hos medarbejderne forstærkes med ekstern hjælp

Der bliver igen indsamlet affald i Hvidovre Kommune, efter medarbejderne bag den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse har genoptaget arbejdet.

Derfor blev der fra onsdag igen indsamlet affald i Hvidovre Kommune.

Hvidovre Kommune fortsætter arbejdet for at forbedre trivslen hos medarbejderne i Affald og Ressource, ligesom der skal arbejdes på at genoprette tilliden mellem parterne. I den forbindelse bliver der tilknyttet en ekstern arbejdsmiljørådgiver, som kan hjælpe med den videre proces med at forbedre arbejdsmiljøet.

Alle medarbejdere og ledere er også blevet opfordret til at bruge kommunens psykologordning, hvis de har behov for det.

Hvidovre Kommune har allerede sat en ekstern advokat til at undersøge den klage, som 3F i slutningen af februar sendte til Hvidovre Kommune på vegne af unavngivne medarbejdere. Undersøgelsen skal også belyse arbejdsmiljøet generelt, og den forventes færdig omkring den 8. april.

På baggrund af undersøgelsens konklusioner og anbefalinger vil det blive besluttet, hvilke skridt der skal tages for at forbedre arbejdsmiljøet for alle medarbejdere i Affald og Ressource.

3F havde også anmeldt Hvidovre Kommune til Arbejdstilsynet, som derfor var på besøg hos Vej & Park den 11. marts. Resultatet af besøget var, at der ikke blev konstateret nogen overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet vil komme på endnu et tilsynsbesøg for at få mere viden om arbejdsmiljøet på stedet.

Affaldsindsamlingen i Hvidovre fortsætter efter de normale ruter, og der arbejdes på at indhente de seneste dages manglende afhentning. Der kan dog godt gå et stykke tid, før der igen er normal drift på affaldsområdet.