Suset får 30 års brugsret og 12 måneders opsigelse

Suset får 30 års brugsret og 12 måneders opsigelse

Sejlklubben Suset berøres ikke af ideoplægget til udvikling af havnen - derfor er deres brugsretaftale nu genforhandlet

Hvidovre Sejlklub Suset har bedt Hvidovre Kommune om en fornyet kommunal brugsretsaftale til foreningens klubhus beliggende på Hvidovre havn.

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2023, at sagen skulle udsættes til behandling i foråret 2024, hvor der vil være større vished om de fremtidige perspektiver og udviklingsscenarier for havnen. Sidenhen har kommunalbestyrelsen godkendt idéoplæg til udvikling af Hvidovre Havn og de kommunale arealer, hvorpå Hvidovre Sejlklub Susets klubhus er placeret, berøres ikke af idéoplægget.

- Det er derfor administrationens vurdering, at brugsretsaftalen nu kan fornyes. Administrationen foreslår, at der indgås en aftale, der efter foreningens ønske har en varighed på 30 år, men vurderer dog, at det er vigtigt, at kommunen fortsat kan bevare sin manøvredygtighed, hvis udviklingsperspektivet for havnen ændres. Der er i aftalen derfor indskrevet et opsigelsesvarsel for begge parter på seks måneder, står der i sagsfremstillingen, som Økonomiudvalget mandag aften behandlede.

Ændret til 12 måneder

Af sagen kan man imidlertid se en brevveksling mellem Sejlklubben Suset og Hvidovre Kommune, hvor klubben argumenterer for, at en opsigelse på 6 måneder er meget kort varsel i forhold til det langvarige engagement klubben har haft i havnen. Klubben fremfører endvidere, at de har en aftale med forpagteren af restauranten i sejlklubben om en opsigelse på 1 år.

Af brevet fremgår det, at Sejlklubben foreslår en opsigelse på 5 år, men politikerne i udvalget valgte, i følge referatet fra sagens behandling, at give Sejlklubben Suset en opsigelse på 12 måneder.

 

red