- Svært med genhusning af aftenskolerne

- Svært med genhusning af aftenskolerne

- men der arbejdes på at løse de mange udfordringer, skriver Kenneth Bak

Redaktionen har modtaget nedenstående svar om aftenskolernes genhusning fra kultur- og fritidsudvalgets formand Kenneth Bak:

Aftenskolerne har en vigtig rolle i Hvidovre - både nu og i fremtiden. Men aftenskolerne skal flytte lokaler, fordi huset, de bor i, skal sælges. Huset er i så dårlig stand, at det ikke længere kan anvendes til aftenskolenernes mange formål, og det vil blive meget dyrt for kommunen, hvis man fortsat skulle vedligeholde det.

Derfor gør vi alt, vi kan, for at finde en løsning på genplacering af aftenskolerne. Og i øjeblikket er en sag om netop det emne på vej til politisk behandling.

I sagen er forslaget, at aftenskolerne bliver indtænkt som en del af foreningsdelen af det nye Strandmarkens Fritidscenter. Men indtil rammerne for fritidscentret er endeligt vedtaget og står færdigt, skal foreningerne genplaceres andre steder i kommunen.

Aftenskolerne har behov for mange kvadratmeter og egnede faciliteter til særlige aktivitetstyper. Men på grund af den nuværende lokalesituation i kommunen er det desværre ikke muligt at placere foreningerne under ét samlet tag. Vi har løbende haft en konstruktiv dialog med AOF og FORA. På baggrund af den foreslås det i den politiske sag, at lokalerne til de mange aktiviteter blandt andet skal være på Langhøjskolen, Engstrandskolen, i Frihedens Idrætscenter, i Multihuset (Teater Vestvoldens tidligere lokaler) og i Værestedet.

Derudover arbejder vi på en løsning for aftenskolernes bevægelseskatalog. Men at finde ledige lokaler til bevægelsesholdene er en vanskelig opgave. Kommunens idrætsfaciliteter er i forvejen fuldt bookede af idrætsforeninger, og der er ikke de seneste år tilføjet nye faciliteter for at tage højde for dette pres. Derfor har kommunen ikke på fast basis ledige lokaler, som kan benyttes i de tidsrum, som aftenskolerne har behov for. Ifølge Folkeoplysningsloven kan kommunen dog yde tilskud til driftsudgifterne til lejede lokaler, hvis vi ikke kan stille egnede kommunale lokaler til rådighed. Derfor ser vi nærmere på, om udfordringen med genplacering af aftenskolerne eventuelt kan løses på denne måde.

Kenneth Bak

Foto: Kenneth Bak