Tag fat i lærer og ledelse

Tag fat i lærer og ledelse

OLE MØLLER LAURSEN med svar på læserbrev om at blande klasser:

LÆSERBREV: I avisen før påske spurgte en forælder i et læserbrev om formålet med at blande klasser, og hvad man gør, hvis en eller flere elever ikke kan holde til det.

At blande klasser ved overgangen til udskolingen er ikke fast praksis på alle skoler i Hvidovre, men noget, der i øjeblikket arbejdes struktureret med på 3 af Hvidovres folkeskoler. De skoler i Hvidovre, der arbejder med en ny klassedannelse på tværs af en årgang i fx 6. eller 7. klasse, gør det på baggrund af principper for ny klassedannelse, som skolebestyrelsen beslutter. Det er de principper, som lærere og ledelse arbejder efter, når de blander klasser på en årgang.

Derfor vil jeg opfordre til, at læserbrevsskribenten L.F. tager kontakt til skolens ledelse og eventuelt skolebestyrelse og spørger dem, hvilke principper, der er udgangspunktet for den nye klassedannelse. Det overordnede formål med at lave nye klassedannelser vil altid være at skabe en balanceret elevsammensætning, der understøtter læringsmiljøet, og dermed styrker trivsel og faglighed i den enkelte klasse og på årgangen.

Det er klart, at det ikke er lige let for alle elever at finde sig til rettet i en ’ny’ klasse. Vores dygtige lærere er uddannet til at tage hånd om og styrke gode fællesskaber i klasserne, og det er selvsagt ikke meningen, at elever skal opleve dårligt trivsel i en ny-sammensat klasse. Igen vil jeg opfordre til, at du som forælder, tager fat i lærer og ledelse på dit barns skole for at drøfte dit barns trivsel, alternativt får PPR inddraget, hvis der er behov for det.

Jeg vil opfordre til, at de skoler, der benytter sig af ny klassedannelse, laver en evaluering hvert år, når der er gennemført en ny klassedannelse. Og jeg vil løbende drøfte med skolerne, hvilke fordele og ulemper, de oplever med denne ordning.

Med venlig hilsen Ole Møller Laursen,
Centerchef for Skole og Uddannelse,
Hvidovre Kommune