TAK FOR ENGAGEMENT OG FOKUS PÅ BØRNENES TRIVSEL

TAK FOR ENGAGEMENT OG FOKUS PÅ BØRNENES TRIVSEL

"EN MOR" takker Gungehusskolen for en tryg SFO start:

LÆSERBREV: Kære personale på Gungehusskolen - indskoling, lærere, pædagoger og ledere. I skal have stor ros for at skabe trygge rammer for både forældre og børn omkring indkøring i SFO.

Stregerne omkring SFO-start har været tegnet klart op siden december og har løbende dannet et godt billede af, hvordan det er at gå i førskole på Gungehusskolen. I har investeret meget tid i at mødes med både forældre og børn til diverse møder og arrangementer, for at give os rig mulighed for at blive godt bekendt med skolen og få styr på skolestarten for vores børn igennem både mundtlig og skriftlig kommunikation. Det giver os mulighed for at forberede dem i god tid på, hvad der skal ske, så de kan føle sig trygge. Det har for vores vedkommende gjort, at vores søn - som kun kender få andre som skulle på samme skole og normalt godt kan være meget tryghedssøgende - har været spændt, glad og storsmilende i de sidste to uger både ved aflevering og afhentning. Han vil ikke med hjem, han er glad og tryg ved sine nye omgivelser, pædagoger og kammerater. Det er så dejligt!

TAK for jeres engagement og fokus på børnenes trivsel. Det skinner tydeligt igennem, når vi taler med personalet og ser, hvor hurtigt I har lært børnene og deres individuelle natur at kende. Vi er nu glade for, at vi valgte det private tilbud vi havde på hånden fra, for vi kunne ikke have ønsket en bedre start for vores søn.

Fortsæt endelig med at kommunikere klart og struktureret ud og prioritere den trygge start for både børn og voksne. Vi glæder os til mange år på Gungehusskolen!

Venlig hilsen

En mor til en glad dreng i blå gruppe