Tak til borgmesteren for samarbejdet og for ansvarligheden

 Tak til borgmesteren for samarbejdet og for ansvarligheden

Her forklarer Arne Bech og Kristina Young fra Hvidovrelisten i en nytårshilsen, hvorfor det ikke er en god ide at klare kommunens økonomiske udfordringer med en skattestigning, som Socialdemokratiet har foreslået

Enhver konfirmand fortjener at få at vide, at kviklån er en dårlig løsning på lommesmerter. Nu er det vist på tide, at Socialdemokraterne i Hvidovre bliver mindet om det gode råd.

For seneste budgetvedtagelse har udløst en vedvarende strøm af anklager fra netop Socialdemokratiet Hvidovre, der fastholder, at det senest indgåede budget er socialt uansvarligt.

Det er imidlertid et synspunkt, der kan diskuteres - og især kan det diskuteres, hvordan man løser problemet med ikke at have penge nok til alt det, man gerne vil have. Desuden fik alle medlemmer af kommunalbestyrelsen i den grad mulighed for at sætte deres ligeværdige aftryk på det seneste budget. I stedet valgte Socialdemokratiet at trække sig og komme tilbage med en skattestigningsløsning, der ikke kan kaldes meget andet end asocial.

Når det er sagt, så kan der naturligvis ikke være nogen som helst tvivl om, at også Hvidovrelisten hellere ville have været foruden en lang række besparelser, der rammer træls, og som virker både urimelige og hårde. I den bedste af alle verdener ville vi også gerne have undgået dem. Men den økonomiske virkelighed vi er i – som er fastlagt af den nuværende regeringen ledet af en socialdemokrat – der har vi ikke de penge, som vi gerne vil bruge.

Det synes vi helt overordnet at vores borgmester får sagt ganske præcist i sit nytårsindlæg i Hvidovre Avis - så det er vi naturligvis helt enige med ham i. Tak for samarbejdet og ansvarligheden Anders Wolf Andresen.

Skattestigning ville ikke hjælpe

Vi er således ikke enige med kommunalbestyrelsens socialdemokratiske spidskandidat og hans alternative forslag til budget: Et budget baseret på en øget skat, der tager mange penge ud af borgernes lommer, og hvor det slutbeløb, der så ville tilfalde kommunen, er markant mindre.

En skattestigning ville dybest set ikke have løst problemet: I hårde tal ville deres foreslåede skattestigning på 1%point give kommunen ca. 100 mio. kr. i merindtægter. Som kommune må vi i det første år dog kun beholde 25% af indtægterne, hvilket svarer til 25 mio. kr. Dertil ville vi, som resultat af en eventuel skattestigning, miste det tilskud vi fik, da vi satte personskatten minimalt ned med 0,1% ved budgetforliget i 2022. Det tilskud udgør ca. 9 mio. kr. som så ville efterlade os med samlet 16 mio. kr. i indtægt. Slutteligt ville vi så også kunne forvente, at vi ville blive ramt af en skattesanktion, fordi vi og andre kommuner på trods, havde valgt at sætte skatten op. Beløbet på den sanktion kender vi ikke præcist, men uanset, så er vi nede på at få i omegnen af 10% ud af de 100 mio. kr., som Socialdemokratiet i Hvidovre ville hive op af borgernes lommer.

Ramme andre kommuner

Med den førnævnte sanktion ville vi ydermere havde været medvirkende til, at andre kommuner skulle sætte ind med endnu flere besparelser - altså at de skulle spare yderligere på børn, ældre og sårbare borgere, fordi vi i Hvidovre ikke havde været solidariske og overholdt de aftaler, som vi har indgået.

Man kan vælge at lukke det sociale øje for, at man med sådan en lokal socialdemokratisk manøvre for at skabe velfærd i Hvidovre, er med til at mindske velfærd i andre kommuner. Men det er bestemt ikke hvad Hvidovrelisten kalder social ansvarlighed. Vi respekterer det fællesskab, som kommunerne er, så vi mener ikke, at øget velfærd i Hvidovre skal ske på bekostning af velfærd i andre kommuner.

Hvis vi skal sætte det lidt på spidsen, kan skattestigningsløsningsmodellen også sammenlignes med et kviklån, hvor man godt nok får penge mellem hænderne, men at det er penge, der skal betales meget dyrt tilbage. Det mener vi simpelthen er dårlig forvaltning af borgernes penge.

Om kviklån, siger man jo i øvrigt til enhver konfirmand: “Hvis du bare lader være med at tage et kviklån, så skal det nok gå”. Med andre ord tvivler vi på, at mange borgere i Hvidovre vil falde for kviklåns-løsningen, som Socialdemokraterne så vedholdende arbejder med.

Social og økonomisk balance

I Hvidovrelisten vil vi naturligvis fastholde så meget velfærd som overhovedet muligt, men det er en forudsætning, at det kan gøres på baggrund af en økonomi i balance og en ansvarlighed for de aftaler, vi har indgået med de øvrige kommuner i landet.

Så selv om det er træls, at vi har været nødt til at finde besparelser på en række områder, så er det i Hvidovrelistens optik den eneste ansvarlige måde at lave politik på – uagtet at vi naturligvis er helt enige med borgmester Anders Wolf Andresen i, at det er ærgerlige rammer, som regeringen har stukket ud for os.

I Hvidovrelisten deler vi desuden mange af borgmesterens ambitioner. Vi skal fortsat have fokus på klima, miljø og børn, ældre og sårbare borgere i Hvidovre. Vi vil behandle de her grupper så godt som overhovedet muligt.

Det er områder, der optager ikke bare os i Hvidovrelisten men rigtig mange borgere i Hvidovre. Derudover kan vi garantere, at Hvidovrelisten fortsat vil søge det brede samarbejde med så mange som muligt i kommunalbestyrelsen.

Hvidovrelisten er både røde, blå og grønne, og vi er en repræsentant for dem, der ikke ser sig selv i et enkelt parti baseret på ideologi eller dogmer eller som kun ser en enkelt politisk retning som den rette. Hvidovrelisten runder de 23 år den 1. maj 2024, og vi takker for den tilslutning vi alle årene har haft.

For Hvidovrelisten handler det kort sagt stadig om et budget i balance – baseret på rettidig omhu, sund fornuft og godt samarbejde.

Godt nytår

Arne Bech, formand for Ældre- og Sundhedsudvalget og Kristina Young, formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og gruppeformand for Hvidovrelisten.