TEC-elever skal også fejres

TEC-elever skal også fejres

Det foreslås at lærlinge og elever fra TEC Hvidovre skal fejres på samme vis som studenter

Kommunens tradition med at fejre årets studenter bør udvides til også at gælde unge, der har færdiggjort deres uddannelse på TEC.

Det foreslog Socialdemokratiet på kommunalbestyrelsesmødet i februar, og en enig kommunalbestyrelse bakkede op om ideen. På seneste møde i Økonomiudvalget besluttede et enigt udvalg således, hvordan fejringen skal ske.

– Det foreslås, at lærlinge og elever fra TEC Hvidovre på samme vis fejres af kommunen. Administrationen har på den baggrund taget kontakt til TEC Hvidovre, som anbefaler et eller begge af følgende fejringskoncepter: TEC inviterer borgmesteren til at holde åbningstalen ved Mulighedernes Dag. Alle medlemmer af kommunalbestyrelsen får en stående invitation til alle TECs svendeprøver, fremgår det af referatet.

Begge fejringskoncepter blev godkendt af Økonomiudvalget. Oveni fejringen af elever og lærlinge fra TEC lægger Hvidovre Kommunes administration desuden op til, at elever der bliver færdiguddannet i Hvidovre Kommune fejres.

– Administrationen planlægger også en kommende fejring af eleverne fra Hvidovre Kommune, blandt andet social- og sundhedselever, pædagogiske assistentelever, kontorelever og gartnerelever. Fremover vil administrationen gennemføre to årlige arrangementer i byrådssalen for alle kommunens nyuddannede elever. Det første arrangement forventes gennemført i sommerhalvåret 2024. Dette arrangement har karakter af et onboarding-forløb, hvor der er tid til at tale og have en direkte dialog med eleverne i øjenhøjde, står der i sagsfremstillingen.

 

Foto: TEC eleverne, skal ligesom studenterne fejres af kommunen.

red