Tilfredshed, men med plads til forbedringer

Tilfredshed, men med plads til forbedringer

Den nuværende kommunalbestyrelse har evalueret sit første år

Politiske sager er ikke beskrevet klart forståelige, gamle rutiner hænger ved, og der er plads til forbedring i samarbejdet mellem opposition og konstitueringsgruppen.

Det er nogle af pointerne fra evalueringen af den nuværende kommunalbestyrelses første år i valgperioden 2022-2025.

Evalueringen er foretaget på basis af et temamøde og en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunalbestyrelsesmedlemmerne, og emnet var på dagsordenen, da kommunalbestyrelsen tirsdag aften var til kommunalbestyrelsesmøde.

Af dagsordenen fremgår det, at kommunalbestyrelsens medlemmer generelt er tilfredse med arbejdsvilkår og virke, men at der er forhold, som medlemmerne kritiserer. Undersøgelsens kritiske røster peger i to retninger, dels mod forhold i administrationen, dels mod forhold blandt medlemmerne af kommunalbestyrelsen.

I forhold til pointer, der retter sig mod administrationen, er der tale om følgende:

- Flere kommunalbestyrelsesmedlemmer har en oplevelse af, at de politiske sager til en vis grad ikke er struktureret og formuleret, så de er klart forståelige. Kommunalbestyrelsen efterlyser mere viden om, hvad de politiske beslutninger betyder i praksis, både inden de træffes og i den efterfølgende effektuering. Der efterlyses en konsekvensbeskrivelse af beslutningerne, fremgår det af sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsesmedlemmernes samarbejde med administrationen vurderes generelt at være godt, men der er dog nogle få kommentarer om, at administrationen har indarbejdet gamle rutiner, der bør ændres...

- ..og at administrationen godt kan være låst fast i at gøre det, vi plejer, fremgår det af sagsfremstillingen, som kommunalbestyrelsen blev præsenteret for.

Problematisk samarbejde

Ud af sagsfremstillingen kan man desuden læse, at der også iblandt kommunalbestyrelsesmedlemmerne kan arbejdes mere konstruktivt.

- Generelt vurderer kommunalbestyrelsesmedlemmerne, at samarbejdsklimaet blandt medlemmerne er godt. Dog har flere bemærket, at der er plads til forbedring i samarbejdet mellem fx oppositionen og konstitueringsgruppen, fremgår det af dagsordenen.

For at imødekomme meldingerne fra kommunalbestyrelsen har Hvidovre Kommunes administration foreslået en række tiltag for at forbedre arbejdsvilkårene. F.eks. for at gøre de politiske sagsfremstillinger bedre.

- Administrationen gentænker proces, skabeloner og vejledninger med henblik på at sikre et transparent og lettilgængeligt beslutningsmateriale, står der blandt andet i sagsfremstillingen.

 

red