TILLIDEN TIL KOMMUNEN ER RØGET UD MED SKRALDET

TILLIDEN TIL KOMMUNEN ER RØGET UD MED SKRALDET

- skriver VENSTRE HVIDOVRE

LÆSERBREV: Strejkende renovationsarbejdere og dårligt arbejdsmiljø har fyldt mere og mere i offentligheden. Set ude fra kan det virke som en uoverskuelig konflikt at sætte sig ind i, med beskyldninger om dårlig ledelse og opfordring til lovbrud. Ikke desto mindre har situationens alvor ført til, at kommunens skraldemænd nedlagde deres arbejde. Det helt store spørgsmål er kommunens ansvar i denne sag. Arbejdsforholdene blev både påtalt af medarbejdere og fagforeningen, og alligevel blev resultatet, at kommunens renovationsarbejdere nedlagde deres arbejde, fordi deres arbejdsforhold forblev uændret. Man fristes til at sige, at kommunens ledelse har siddet med skyklapper på.

I Venstre forstår vi udmærket renovationsarbejdernes frustration, og derfor undrer det os, at man fra kommunens side ikke har gjort mere for at få opklaret, hvad der er op og ned i denne sag. I 11. time iværksætter man så en advokatundersøgelse. Med andre ord burde denne undersøgelse være blevet iværksat i det øjeblik, hvor medarbejdere og fagforening påtalte arbejdsforholdene, og der burde man hjemsende den pågældende leder med løn, indtil resultaterne fra undersøgelserne stod klar. Det tragiske i denne sag er den manglende arbejdsglæde blandt renovationsarbejderne samt den manglende tillid til kommunen, som tydeligvis er røget ud med skraldet. Nu har de ansatte genoptaget arbejdet, men spørgsmålet er om arbejdsglæden følger med.

Venstre var aldrig fortaler for at hjemtage renovationen, og resultatet heraf viser tydeligt problemet, når man som kommune ikke er opgaven voksen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Venstre Hvidovre