To har 50 års jubilæum i Frihedens Motor Club

 To har 50 års jubilæum i Frihedens Motor Club

Armin Larsen og Carsten Johansen - 50 år med drøn på i Frhedens MC

I Frihedens MC kipper man med flaget for to medlemmer, Carsten Johansen og Armin Larsen, der har været med siden den spæde start i 70´erne og nu kan fejre 50 års jubilæum som aktive i clubben.

Frihedens MC startede så småt op i 1973, underlagt Frihedens Ungdomsklub. Men her var der bl.a. en aldersgrænse, der forhindrede flere unge i at være sammen. Så 40-50 motorcykelinteresserede gik i gang med at lede efter et sted. hvor de kunne dyrke deres hobby og interesse på egne betingelser. Efter flere års bearbejdning af de lokale politikere, lykkedes det endelig i april 1977 at få et sted til Frihedens MC, -i en nedlagt gartneriejendom i Avedøre. Her foregik der et storstilet indvielse med daværende borgmester Svend Aagesen på bagssædet af Carsten Johansens Honda 750.