To på gymnasiet modtog flot legat

To på gymnasiet modtog flot legat

EBO Consult har indstiftet to legater på hver 5.000 kr, hvor Hvidovre Gymnasium & HF indstiller kandidater til at modtage legater.

- Ved uddelingen lægger vi vægt på bæredygtighed i tre sammenhænge, siger Erik Christiansen fra EBO Consult. - Vi lægger vægt på, at eleverne har haft bæredygtige aktiviteter inden for energi og klima, herunder biodiversitet, eller kortere sagt aktiviteter, der sætter en grøn fremtid. Dernæst vægter vi bæredygtige initiativer for demokratiske processer, fordi lokale energiforsyninger typisk er båret af demokratiske organisationer som f.eks. andelsselskaber. Det handler om, at borgere tager sig af hinanden og deltager aktivt i samfundsudviklingen på lokalt plan, på gymnasiet, i kommunen eller andre steder. Endelig handler det om økonomisk bæredygtige aktiviteter, der giver en sund udvikling for det lokale miljø på kort eller lang sigt.

Fornemme begrundelser

Hvidovre Gymnasium havde indstillet to elever, Melissa Henriksen Brandsdorf og Naema Rashid begge fra 3z med meget fornemme begrundelser, som er gengivet her:

"Begge elever har været en stor del af klassens såvel som skolens samlede sociale liv – og altid været klar til at hjælpe klassekammeraterne med forklaring af opgaver, tekstforståelse, analyser, rapporter osv. Herudover har de også været med til at tegne den daglige gang og de særlige begivenheder på Hvidovre Gymnasium & HF – Naema som en af de faste hjælpere i kantinen – og Melissa som en af værterne for samlingerne.

Derudover har de begge deltaget aktivt i HVGRØN-udvalget, der bl.a. har været hjælpende hænder – og grønne fingre – til at få planlagt og anlagt den nye skovhave i samarbejde med resten af ”skovhave/graver”-gruppen i 3z samt på havedagen, og naturligvis med den dygtige permagartner Charlotte Gross".

Da begge elever ligeledes har haft Biologi A som studieretningsfag (-og derfor pr. definition ER grønne og bæredygtige, både nu og i fremtiden!), var det samlede valg til EBO Consults to flotte legater i år slet ikke så svært at vælge.

Direktør Erik Christiansen ønskede Melissa Henriksen Brandsdorf og Naema Rashid tillykke og overrakte legaterne. Arash Rashed, diplomingeniør i EBO Consult, der selv er dimitteret fra Hvidovre Gymnasium, holdt en kort tale om de muligheder, der tegner sig for nyuddannede fra gymnasiet og HF.

Foto: GLADE LEGATMODTAGERE! Melissa Henriksen Brandsdorf og Naema Rashid, flankeret af Erik Christiansen og Arash Rashed.