Trafikken skal sikres ved Avedøre Skole

 Trafikken skal sikres ved Avedøre Skole

Der skal tages stilling til en række trafiksikkerheds tiltag

På det seneste møde i Økonomiudvalget blev der truffet beslutninger vedrørende trafiksikkerheden omkring Avedøre Skole. Efter omfattende drøftelser er der taget stilling til en række tiltag for at forbedre skolevejene og sikre et trygt skolemiljø.

Kommunaldirektøren har indstillet til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale følgende over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Etablering af en ny vejadgang fra Byvej til det nye parkerings- og afsætningsareal.

Lukning af Frydenhøjstien med en bom fra Brostykkevej samt adgang for en enkelt grundejer.

Etablering af et signalanlæg på Brostykkevej, når området Gartnerhaven er færdigetableret.

Efterfølgende er der foretaget beslutninger og ændringsforslag, hvoraf nogle er anbefalet godkendt og andre ikke.

Supplerende forslag - ny placering

På baggrund af tidligere drøftelser og udfordringer blev der fremlagt et supplerende forslag vedrørende placeringen af parkeringsanlægget. Dette forslag indebærer en ny placering i den vestlige side af boldbanerne ud mod Byvej.

Skoleledelsen og Skolebestyrelsen foretrækker den oprindelige placering af parkeringsanlægget nær skolen, mens Parkafdelingen ser muligheder i den nye placering. Stadioninspektøren er positiv over for den nye placering og mener, at den kan imødekomme behovet for boldbaner.

Det nye forslag vurderes at være en billigere løsning, da der etableres færre meter vej. Dog skal der indregnes en stiforbindelse fra parkeringsanlægget til skolens sydlige indgange.

Foto: Den nye vejadgang fra Byvej til det nye parkerings- og afsætningsareal. Arealet er tiltænkt personalet, bus og taxa der bringer skolebørn til E-klasserne og forældre der vælger at køre deres børn til skole.