– Transporttid forlænget med 200 %...

 – Transporttid forlænget med 200 %...

Der arbejdes i rundkørslen på Avedøre Holme frem til midten af november. Medarbejdere på Holmene er utilfredse med planlægningen

Frem til medio november vil der være vejarbejde i og omkring rundkørslen på Stamholmen.

Årsagen er, at der etableres nye busstoppesteder syd for kontorhuset som led i det løft af buslinje 500S, som Hvidovre Kommune, Brøndby Kommune, Movia og Region Hovedstaden sammen har besluttet.

Arbejdet gør, at vejbaner i perioder vil være delvist afspærret. Arbejdet ventes at vare frem til medio november 2023.

Fra december 2023 og et par måneder frem flytter arbejdet frem til højresvingsbanen til Amagermotorvejen i retning mod Amager.

Formålet med arbejdet er at give 500 S sin egen busbane at køre i, og rutens stoppesteder vil blive bygget om til små ”stationer” med brede perroner, gode venteforhold, god tilgængelighed og et højt niveau af trafikinformation.

Formålet med opgraderingen af linje 500S er at mindske trængsel, og at gøre det attraktivt for flere at transportere sig med bus – f.eks. til og fra Avedøre Holme.

Med 500S vil man også hurtigere kunne komme til Glostrup Station, hvorfra man vil kunne tage letbanen, når efter planen vil stå færdig i 2025.

Medarbejdere utilfredse

Redaktionen har modtaget flere reaktioner fra utilfredse folk der arbejder og kører i bil til og fra Avedøre Holme.

– Jeg er en af mange som arbejder på Avedøre Holme. Jeg er nok også en af mange meget frustrerede mennesker, som nu hænger i kø de næste mange måneder pga. vejarbejde i rundkørslen til Avedøre Holme. Nu oplever man så også lige mega kø på Avedøre Havnevej. Det betyder at transporttider er forlænget med ca. 200 procent for mange mennesker, lyder blot en af de mange henvendelser.

- Hvorfor sætter Hvidovre Kommune så store vejarbejder i gang uden at tænke sig måske 100 procent om. Man kunne måske have lavet en midlertidig nedkørsel til motorvejen ud mod amager fra Avedøre Holme for at få et mere smooth forløb?

Og flere medarbejdere fortsætter:

– Om morgenen holder der en lang kø af diverse lastbiler, busser og biler som skal ud af Avedøre Holme og starte deres arbejdsdag. Man skal i hvertfald beregne rimelig meget ekstra tid hvis man har aftaler lige efter arbejdsdagen er slut.

Foto: En visualisering af, hvordan projektet vil tage sig ud, når den aktuelle del af vejarbejdet er overstået.

red