Tre ændringer er lavet på Høvedstensvej

 Tre ændringer er lavet på Høvedstensvej

Arbejdet med sikre skoleveje skrider frem

Cykelsti i begge sider, ensretning og justering af parkeringspladser. Det er tre af de ændringer, der er lavet på Høvedstensvej i arbejdet med at skabe sikre skoleveje. Tidligere på året vedtog en enig kommunalbestyrelse at afsætte 15,5 mio. kr. i 2023 - 2024 til at forbedre trafiksikkerheden i Hvidovre. Arbejdet er blandt andet startet omkring Gungehusskolen.

Torsdag var borgmester, Anders Wolf Andresen og formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Kristina Young ude og se på de trafikændringer, der er lavet ved Høvedstensvej.

– Jeg synes, det er rigtig godt, at vi kan skaffe sikre forhold for cyklisterne. På den måde er der forhåbentlig flere forældre, som får lyst til at sende deres børn afsted på cykel til skole, lyder det fra Kristina Young.

Høvedstensvej er blevet ensrettet fra Arnold Nielsens Boulevard og frem til Gungevej for at gøre plads til cykelstierne og for at gøre trafikken mere overskuelig for skolebørnene. Ensretningen gør samtidig at det blevet forbudt at dreje til højre fra Gungevej ned mod Gungehusskolen.

Vigtigt at skabe tryghed

Udover Gungehusskolen ligger også Hvidovre Privatskole på Høvedstensvej, og det er en af grundene til, at man har prioriteret denne vej i arbejdet med sikre skoleveje.

– Det er jo enormt vigtigt, at vi på en vej med to skoler kan skabe tryghed omkring skolevejen – tryghed også for de bløde trafikanter. Man skal kunne cykle i skole med sit barn, siger borgmesteren.

På størstedelen af Høvedstensvej er der også etableret cykelstier i begge sider af vejen. Ved Gungehusskolen er der nu cykelsti mellem parkeringspladserne og fortovet. Længere nede af vejen betyder den nye cykelsti, at 25-30 parkeringspladser ud for haveforeningen Svarø bliver nedlagt. Til gengæld er der etableret nye parkeringspladser på den anden side af vejen foran Høvedstensvej 45.

Og Kristina Young forstår godt, at de ændrede parkeringsforhold kan være en udfordring for haveforeningens brugere.

– Men jeg ved også fra vores udvalgsbehandlinger, at vi arbejder på flere parkeringspladser. Så jeg håber på tålmodighed, og at det løser sig ved, at vi finder flere parkeringspladser, lyder det fra udvalgsformanden, mens borgmesteren tilføjer.

– Men der er masser af parkeringspladser i området her ved skolen. Og jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, som har behov for at tage bilen til haveforeningen. Men når vi nu laver bedre cykelforhold, så kan man jo også cykle til sin haveforening. Vi er en kommune, hvor der kommer flere og flere børnefamilier, flere og flere bløde trafikanter, siger Anders Wolf Andresen hvorefter Kristina Young supplerer:

– Der er så utrolig mange biler i Hvidovre. Vi bør forsat skabe bedre forhold for cyklister, så vi på den måde kan være med til at minimere behovet for antallet af biler.

Arbejdet med at sikre skolevejene og cykelforholdene foregår flere steder i kommunen. Ved Risbjergskolen er der f.eks. etableret to skoleblink på Risbjerggårds Alle til at hjælpe skolepatruljen. I forhold til Avedøre skole er det rådgivende ingeniørfirma COWI i gang med en undersøgelse omkring en løsning med parkering nærmere skolen. Deres projektforslag skal præsenteres for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget senest i efteråret. Derudover forsætter arbejdet med at skabe bedre trafikforhold for skolebørnene rundt omkring ved de øvrige skoler i Hvidovre.