Tre kulturråd sammenlægges

Tre kulturråd sammenlægges

Kulturråd, Musikråd og Kulturforeningen Hvidovre Nord sammenlægges, hvilket giver en besparelse på 100.000 kr. og dermed minimerer ”dobbeltløb”

I årets netop vedtagne budget er det besluttet, at Hvidovre Kommunes tre kulturelle råd; Kulturrådet, Musikrådet og Kulturforeningen Hvidovre Nord sammenlægges, og at deres samlede driftsramme reduceres med 100.000 kr.

Det fremgår af det skriftlige materiale om det vedtagne budget, som et flertal for nyligt vedtog. Fungerende borgmester Søren Friis Trebbien bekræfter, at det også er sådan, han har forstået oplægget til besparelse.

– Tanken var jo netop, at vi bruger nogle penge, hvor noget af det er dobbeltløb. Det er det dobbeltløb, vi gerne vil af med for at kunne lave en samlet ydelse, lave de samme arrangementer, men hvor vi simpelthen prøver at slå tingene sammen og på den måde drager en fordel af det. Det er min forventning af det (at der mere er tale om en koordinering end en nedlæggelse af rådene, red.), siger Søren Friis Trebbien i et lydklip, der ligger på Facebook.

Ydermere er det besluttet, at de sammenlagte råd placeres under Kulturhus Risbjerggaard, fordi det efter Hvidovre Kommunes administrations anbefaling kan betyde en række ”gevinster”, der oplistes som: Administrativ effektivisering, Tilskud fra Statens Kunstfond vha. udvikling af spillestedsstrategi for Kometen og Kulturhus Risbjerggaard, Reducering af driftsramme, Øget billetsalg, Øge mulighederne for at rekruttere nye frivillige, Administrativ effektivisering.

– Administrationen vurderer, at der ved en sammenlægning af rådene vil kunne opnås en væsentlig effektivisering i opgaveløsningen af de kerneopgaver Center for Kultur og Fritid varetager – herunder økonomirapportering, administration, håndtering og facilitering af frivillige, kommunikation og markedsføring, skriver administrationen om den anbefaling, som budgetforliget altså valgte at vedtage i årets budget.

I dagens avis kan man imidlertid læse, at et medlem af Musikrådet har en anden opfattelse af besparelsesforslaget. Ligeledes har Kulturrådet fået den opfattelse, at de tre råd nedlægges. Ydermere mener i hvert fald Kulturrådet ikke, at de er blevet bedt om at afgive høringssvar – ej heller at de har afgivet høringssvar. Den del vender vi tilbage til.

Reducering af driftsramme

Ved en sammenlægning eller omstrukturering af rådene, vil der, i følge Hvidovre Kommune, som følge af effektiviseringer, omlægning af aktiviteter og evt. tilskud til koncertaktiviteter kunne reduceres med op til 100.000 kr. i den samlede driftsramme, ”uden at kulturen påvirkes, som følge tilskud fra Statens Kunstfond og øget billet- og barsalg”, står der i administrationens beskrivelse af det vedtagne besparelsesforslag.

Sammenlægningen af de tre råd beskrives desuden som en fordel, hvis man ønsker yderligere borgerdeltagelse.

– Ved at sammenlægge kommunens frivillige kulturaktører under én fælles paraply med dertilhørende kulturplatform, der udgår fra Kulturhus Risbjerggaards hjemmeside og SOME-kanal, vil der i stigende grad kunne arbejdes mere effektivt og professionelt med kommunikation og markedsføring af aktiviteter – både dem, der foregår ude i byen, i bymidten eller i kulturhuset. Det vil bl.a. betyde en øget omsætning i billet- og barsalg, samt flere gæster i Kulturhus Risbjerggaard og Kometen. Overordnet set vil det føre til større borgerdeltagelse i de arrangementer, der i fællesskab bliver lavet til, for og af byens borgere, skriver Hvidovre Kommunes administration.

Ydermere vil en sammenlægning, i følge Hvidovre Kommune, betyde en større mulighed for at der kan rekrutteres flere frivillige til kulturaktiviteter i Hvidovre.

– Administrationen anbefaler, at en evt. sammenlægning/omstrukturering af rådene placeres ind under Kulturhus Risbjerggaards brugerfællesskab, hvor der pt. er tilknyttet ca. 70 frivillige borgere. Dette scenarie vil betyde, at der kan arbejdes mere dynamisk og metodebaseret med tilrettelæggelsen af frivilligaktiviteter – såsom rekruttering, pleje og fastholdelse af frivillige, så det tilpasses forskellige frivillighedsincitamenter og forskellige typer af frivillige, fremgår det af sagsmaterialet, der har dannet baggrund for beslutningen om sammenlægningen af rådene.

Samlet set stod de tre råd til et budget på 539.673 kr. i 2024. Med sammenlægningen vil rådenes driftsramme i 2024 være på 439.673 kr.

Hvidovre Avis har spurgt Hvidovre Kommune, om de tre råd er blevet inviteret til at afgive høringssvar i forbindelse med besparelsesforslaget. Hvidovre Avis har ligeledes spurgt Hvidovre Kommune, om Hvidovre Kommune har modtaget høringssvar fra de tre råd. Avisen afventer svar fra Hvidovre Kommunered

Foto: Hvidovre Musikråd har de sidste par år stået bag koncerter blandt andet som her med Back to Back. (Arkiv foto)