Udbygning af Præstemoseskolen sættes på pause

Udbygning af Præstemoseskolen sættes på pause

Der kommer ikke så mange elever som forventet, og Holmegårdsskolen har plads til flere, lyder forklaringen fra kommunens administration

En ny elevprognose med at faldende elevtal er årsag til, at Hvidovre Kommunes politikere foreløbig har sat udbygningen af Præstemoseskolen på pause.

Det fremgår af referatet fra de politiske udvalgsmøder mandag, hvor Børne og Uddannelsesudvalget samt Klima, Miljø og teknikudvalget tog stilling til sagen.

Baggrunden for det administrative forslag er, at der i skoleprognosen for 2024 ses en udvikling, der i de kommende år ikke viser den forventede stigning i elevtallet i Hvidovre. Derfor er der, står der i sagsfremstillingen, ikke længere "samme belæg" for at udbygge Præstemoseskolen med et ekstra spor. I 2024 står udbygningen af Holmegårdskolen desuden til tre spor færdig, og dette er med til at udvide kapaciteten i Hvidovre Nord.

– I 2022 viste skoleprognosen en stigning på 445 elever i perioden 22/23-31/32, hvilket stadig nødvendiggjorde den planlagte udbygning. Prognosen i 2024 viser imidlertid en afgørende ændring for elevtilgangen til Hvidovre Kommune, da den nye prognose ikke længere viser en elevtalsstigning til Hvidovre. I stedet viser prognosen et fald på 59 elever. Med denne ændring i elevtallet er der ikke længere samme grundlag for den planlagte udbygning, fremgår det af den sagsfremstilling, som politikerne er blevet forelagt.

Et budgetforslag

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. december 2019 en helhedsplan for Hvidovre Kommunes skolevæsen. I helhedsplanen fremgik, at Præstemoseskolen udbygges med ét spor. Behovet for en udbygning tog afsæt i en skolestruktur med tre spor på alle skoler og en prognosestigning på ca. 600 elever i kommunen. Men de forudsætninger ser altså nu ud til at være helt ændret.

– Derfor arbejdes der med et forslag til budget 2025 om, at udbygningen af Præstemoseskolen ikke gennemføres. Hvis det besluttes at indstille byggeriet, vil der kunne opnås en væsentlig besparelse på skoleområdet i de kommende år, hvormed besparelser med større konsekvens for elever, personale og drift på skoler, klubber mm. kan undgås, står der desuden i sagsfremstillingen, der lægger op til at godkende, at udbygningen af Præstemoseskolen sættes i bero indtil vedtagelsen af budget 2025 beslutningsmuligheder.

Den beslutning valgte et flertal bestående af Konservative, SF, Hvidovrelisten og Liberal Alliance at tilslutte sig, mens Socialdemokratiet stemte imod. Sagen er dog ikke endeligt behandlet endnu, da den både skal forbi Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen inden endelig beslutning.

 

red