– Udbygning af renseanlæg er helt uacceptabelt...

– Udbygning af renseanlæg er helt uacceptabelt...

Det vækker ikke just glæde i Hvidovre, at et flertal i BIOFOS’ bestyrelse som noget nyt pludselig har valgt at undersøge muligheden for at flytte Renseanlæg Lynetten til et udbygget Renseanlæg Damhusåen

– Det er en fuldstændig uacceptabel løsning. Renseanlæg Damhusåen ligger tæt på store boligkvarterer, parker og rekreative områder, og jeg er meget bekymret for de konsekvenser, en udvidelse vil have.

Borgere i området døjer allerede i dag med lugtgener fra anlægget, og det vil en udvidelse jo ikke ligefrem hjælpe på. Så den løsning kommer vi i Hvidovre aldrig til at stemme for, siger Anders Wolf Andresen.

Han mener derfor ikke, at BIOFOS skal spilde penge og tid på at undersøge den løsning, da den ikke er realistisk.

– Det er alt for letkøbt af de andre kommuner at regne med, at de bare kan sende alt deres spildevand til Hvidovre, og så skal vi leve med alle problemerne. Nu lægger de op til, at vi skal have den ene del af spildevandet på det gamle anlæg på Avedøre Holme, og den anden del skal vi så have ved Renseanlæg Damhusåen ved Åmarken Station klos op ad boligområder. Det kan de godt glemme. København må selv tage en større del af ansvaret for spildevandet, når de skaber en helt ny bydel, understreger borgmester Anders Wolf Andresen.

Udover scenariet med at flytte Lynetten til Renseanlæg Damhusåen er der også forslag om at lade alle tre renseanlæg blive, hvor de er i dag, eller flytte Lynetten til et nyt renseanlæg på Prøvestenen.

Tidligere indgik også en løsning om at samle de tre eksisterende rensningsanlæg i et nyt ressourcecenter på Holmene, men det er nu opgivet efter ønske fra nogle af de andre borgmestre i BIOFOS’ bestyrelse.

På den baggrund mener Hvidovres borgmester, at også scenariet om flytning af Lynetten til Damhusåen bør udgå.

– Enten undersøger vi alle scenarier, eller også tager vi alle de uønskede ud, siger han.

Ændrer ikke på planer om Holmene

Beslutningen om ikke at undersøge scenariet med at samle de tre eksisterende rensningsanlæg på Holmene ændrer dog ikke på Hvidovres vision om at skabe det grønne natur- og erhvervsområde.

– Jeg har hele tiden sagt, at et nyt ressourceanlæg ikke er en forudsætning for at etablere Holmene. Vi har fortsat grønne ambitioner og visioner for Danmark og Køge Bugt, og dem arbejder vi videre med, understreger Anders Wolf Andresen, som dog er ærgerlig over, at løsningen er taget ud af BIOFOS’ videre undersøgelser.

– Det ville have givet os mulighed for at opføre et langt mere effektivt rensningsanlæg og udnytte restprodukterne til fx grøn energi. Så jeg er da ærgerlig over de manglende visioner fra nogle af mine borgmesterkollegaer, og at vi nu blot udskyder problemerne til den kommende generation, siger Anders Wolf Andresen.

En nylig rapport om tilstanden i Køge Bugt pegede netop på udledningen af spildevand fra BIOFOS’ rensningsanlæg på Avedøre Holme som ét af de store problemer for bugten, da anlægget er utidssvarende og udleder spildevandet for tæt på kysten.

Derfor påpegede Hvidovres borgmester over for BIOFOS’ bestyrelse, at scenarierne for flytning af Lynetten til hhv. Renseanlæg Damhusåen og Prøvestenen under alle omstændigheder bør suppleres med en opgradering af renseanlægget på Avedøre Holme, så der sættes fokus på den samlede rensning af spildevandet i BIOFOS – og så belastningen af Køge Bugt reduceres markant.

Foto: Biofos anlægget på Avedøre Holme Pumpehuset ved Åmarken station