Udbygningsplanerne: Ja, så skal vi til det igen...

Udbygningsplanerne: Ja, så skal vi til det igen...

Ugens kommentar af Niels Erik Madsen

UGENS KOMMENTAR: Altså til at overveje dilemmaet mellem at skaffe nye boliger og skatteborgere til Hvidovre og samtidig sikre, at kommunens nuværende borgere ikke generes alvorligt af de nødvendige udbygningsplaner.

På den ene side forstår man jo godt, at penge skal der til for at Hvidovre også fremadrettet kan kaldes en økonomisk velfungerende kommune, der har midler nok til at sørge for borgernes velfærd. På den anden side, må man som ansvarlig politiker vel også spørge sig selv, om omkostningerne ved udbygningen er for store for os, der allerede bor her?.

Nu er der ikke som sådan noget galt med projektplanerne i Hvidovre nord og syd, men uanset hvordan man ser på dem, så vil de betyde, at flere borgere skal presses ind på den samme plads: En kommune, der efter manges udsagn, er fuldt udbygget. Manglen på plads søges så løst i at udbygge i højden, hvilket jo helt indlysende tiltaler projektudviklerne, men også giver ”skyggevirkninger” og kan være lident forskønnende for naboerne.

Uanset hvor man står, så er der nok næppe tvivl om, at debatten om udbygningerne nu igen vil blusse op, og de høringssvar der måtte komme, er vigtige at tage med i vurderingerne.

 

nem