Udfordringer med troværdigheden i Embedsværket

Udfordringer med troværdigheden i Embedsværket

THOMAS MØLLER om flytning og sammenlægning:

LÆSERBREV: Igennem de seneste mange måneder har Frivilligcenter Hvidovre stået over for en række udfordringer, der ikke kun påvirker vores daglige arbejde, med at hjælpe frivillige og foreningslivet, men også rejser alvorlige spørgsmål omkring beslutningstagen og gennemsigtighed i vores embedsværk.

Frivilligcenter Hvidovre er startet efter et forslag fra Socialdemokratiet i 2021, med medfinansiering fra socialstyrelsen, vi skulle starte op 1. Januar 2023 med ansættelsen af vores centerleder, men Frivilligcenter Hvidovre har derefter mødt urimeligt meget modstand fra embedsværket. Efter en hård kamp, lykkedes det os at få en godt brugbart lokale, som vi er ved at være på plads i, der er indkøbt møbler mm som er tilpasset lokalet, vi har afholdt frivilligt fælles arbejde og gjort klar til åbningen. Så det giver igen en stor frustration, at vi bliver bedt om at pakke vores ting og forberede os på en flytning, så kort tid efter at have etableret os i vores nuværende lokaler. Denne beslutning, begrundet med et formål om at samle alt sundhedspersonale, virker ironisk nok gentagende og ineffektiv. Historien har vist, at en sådan samling ikke er løsningen, men alligevel tilsidesættes denne erfaring. GDPR "General Data Protection Regulation" og er på dansk også kendt som databeskyttelsesforordningen,bruges som en undskyldning, som skulle gøre at vi, fra vores nuværende lokale, ikke kan benytte toiletter og kantine efter en sammenlægning af sundhedspersonale. Dette synes dog svagt i en æra, hvor digitalisering burde betyde at dokumenter ikke ligger frit fremme, specielt ikke på gangene. Vigtigst af alt er sundhedspersonalets modstand mod denne plan. De er bekymrede for den øgede afstand til borgerne, mangel på tilstrækkelig plads og det uudholdelige støjniveau, der vil opstå ved en sådan centralisering. Flere har udtrykt at de vil finde en ny arbejdsgiver, i tilfælde af en sammenlægning, og vi mangler virkelig sundhedspersonale i Hvidovre. Det tilbudte alternativ til Frivilligcenter Hvidovre - at flytte til slidte lokaler, et andet sted i multihuset, de kræver betydelige forbedringer, da vi har brug for stort lokale, ikke små kontorer, mon der er midler til det? Det har taget over 4 måneder, at få at vide at vores nuværende lokale og skiltning ikke er noget der er penge til, så er det svært at se hvor pengene skal findes til renovering af de alternative lokaler. Denne situation understreger en dybere problematik inden for vores embedsværk: manglen på gennemsigtighed, manglende hensyntagen til de berørte parters behov og en tilsyneladende fraværende lydhørhed over for kritiske røster. Det er afgørende, at vi som samfund stiller krav om større åbenhed og ansvarlighed i de processer, der påvirker vores fælles velfærd. For hvem beslutter, hvem bestemmer, hvor er medinddragelsen af dem der skal leve med disse tiltag. Ved vores folkevalgte, hvad embedsværket er i gang med?

På vegne af Frivilligcenter Hvidovres bestyrelse Thomas Møller Formand for Frivilligcenter Hvidovre