UDSKIFTES, SÅ BYEN IKKE ”GÅR I SORT”

UDSKIFTES, SÅ BYEN IKKE ”GÅR I SORT”

VEJ & PARK med svar på læserbrev om gadelygter:

LÆSERBREV: I et læserbrev i avisen undrer Christian Aagaard sig over at have mødt teknikere, der er ude og skifte lysrør og pærer i kommunens gadelygter. Hans undren går bl.a. på, hvorfor kommunen udskifter pærer, der stadig virker. Det er et godt spørgsmål, og svaret er, at det firma, der sørger for service og vedligehold af vores gadelygter og fx at udskifte pærer, Andel Lumen, igennem de seneste uger ganske rigtigt har været i gang med at udskifte pærer i 5335 gadelygter her i Hvidovre Kommune. Det bliver gjort cirka hver tredje år.

Det er en forebyggende udskiftning, der skal sikre, at vi ikke kommer til at opleve områder i vores by, der ’går i sort’. Som du også selv beskriver det, Christian, så er udskiftningen af de mange gadelygters lysrør og pærer en større opgave, der kræver en stigevogn med kurv og to medarbejdere ad gangen, og derfor er arbejdet planlagt, så det hele gennemføres i samme omgang. I praksis er det sådan, at lysrør og pærer var så godt som opbrugte, da de blev udskiftet, og derfor er der heller ikke så meget tilbage i dem, at det giver mening at genbruge dem. Men de brugte lysrør og pærer er selvfølgelig bortskaffet, som de skal, efter udskiftningen.

Med venlig hilsen Vej og Park, Hvidovre Kommune