Udstedte 2.456 P-afgifter sidste år

Udstedte 2.456 P-afgifter sidste år

Evaluering af Parkeringskontrollen i Hvidovre Kommune for 2023

På dagsordenen ved Økonomiudvalgsmødet i mandags den 17. juni 2024 stod evalueringen af parkeringskontrollen for 2023. Årligt afrapporterer administrationen til Økonomiudvalget for at sikre, at de kan følge administrationens håndtering af opgaven. Økonomiudvalget skulle tage evalueringen til efterretning.

Kommunaldirektøren indstillede til Økonomiudvalget at tage evalueringen af parkeringskontrollen for 2023 til efterretning. Center for Politik og Ledelse havde udarbejdet dagsordenspunktet.

Evaluering af Parkeringskontrollen 2023

Evalueringen dækker perioden 1. januar til 31. december 2023 og viser en markant stigning i både pålagte afgifter, klager og henvendelser sammenlignet med de foregående to år.

Nøgletal for Parkeringskontrollen

 • Pålagte afgifter: 2456 (2021: 1056, 2022: 1849)
 • Klager: 128 (2021: 107, 2022: 119)
 • Henvendelser: 142 (2021: 38, 2022: 97)

Stigningen i pålagte afgifter skyldes øget kontrol, især i aftentimerne og weekender. Den tilsvarende stigning i klager er proportional med den øgede kontrolaktivitet. Flere henvendelser fra borgere afspejler en stigende bevidsthed om parkeringskontrollen og omhandler både ulovlig parkering og generelle spørgsmål.

Annullering af afgifter

I 2023 blev 37 afgifter annulleret eller eftergivet, hovedsageligt på grund af dokumentation fra klagerne om salg af køretøjer eller køretøjer, der var i stykker og ikke kunne flyttes. Der var ingen retssager i perioden.

Parkeringskontrollen skal finansiere sig selv, hvilket har ført til besparelser, herunder deling af køretøjer mellem parkeringsvagter og rådhusbetjente og vakante stillinger.

Indtægter og Udgifter

 • Indtægter på parkeringsafgifter: 1.258.170 kr.
 • Afregning til Stat og Politi: 629.085 kr.
 • Indtægter til kommunen: 629.085 kr.
 • Udgifter:Medlemskab Kommunal Parkeringsforening: 6.000 kr.
 • IT-system: 49.506 kr.
 • Telefoni og terminaler: 1.691 kr.
 • Løn P-vagter: 616.645 kr.
 • Administrativ understøttelse: 169.716 kr.
 • Samlede udgifter: 843.558 kr.
 • Underskud: 214.473 kr.

Underskuddet er på niveau med de foregående år (2021: 93.718 kr., 2022: 108.454 kr.), med forskellen i 2023 delvist på grund af kontering af den administrative medarbejders lønudgift under parkeringsområdet.

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2018 at den lokale bekendtgørelse om parkering forbliver uændret. Merforbruget på 214.473 kr. er indregnet i regnskab 2023 og finansieret inden for Center for Politik og Ledelses samlede ramme.