Udvidelsen sættes i bero

Udvidelsen sættes i bero

Udvidelse af Præstemoseskolen sat på pause - Hvidovre Kommune genovervejer fremtidige skoleplaner

NYHEDER: Præstemoseskolens længe planlagte udbygning bliver sat i bero, efter en beslutning truffet af Hvidovre Kommunes kommunalbestyrelse. Beslutningen er baseret på en ny elevprognose, der viser en mindre stigning i elevtallet end oprindeligt forventet.
Den 17. december 2019 vedtog kommunalbestyrelsen en helhedsplan for Hvidovre Kommunes skolevæsen, der blandt andet indebar en udbygning af Præstemoseskolen med et ekstra spor. Beslutningen tog udgangspunkt i en prognose, der forudså en stigning på cirka 600 elever i kommunen.
Nye prognoser, nye behov
 Ifølge den seneste skoleprognose for 2024 forventes der dog ikke længere en tilsvarende stigning i antallet af elever. Faktisk viser prognosen et fald på 59 elever over de kommende år. Denne ændring har fået kommunen til at genoverveje behovet for udbygningen af Præstemoseskolen.
Kommunalbestyrelsen har besluttet at sætte projektet i bero frem til budgetvedtagelsen for 2025. I mellemtiden vil man undersøge alternative løsninger for at imødekomme skolens behov uden en fuld udbygning. Beslutningen er truffet på baggrund af anbefalinger fra både Børne- og Uddannelsesudvalget samt Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.
Beslutningen har mødt modstand fra enkelte politiske grupper. Gruppe A har især argumenteret for, at der stadig er behov for kapacitetsudvidelser nord for motorvejen, hvor der allerede er planlagt nye boligområder. Alligevel blev beslutningen godkendt med et flertal i kommunalbestyrelsen.
 Ved at sætte udbygningen i bero forventes kommunen at kunne opnå væsentlige besparelser. Disse besparelser kan forhindre, at der skal skæres ned på andre områder inden for skolevæsenet og kommunale klubber. Dog er der økonomiske og tidsmæssige omkostninger forbundet med at stoppe det igangværende projekt, herunder kontraktlige forpligtelser med totalrådgiveren.
Hvis udbygningen ikke gennemføres, vil kommunen arbejde på at løse eksisterende lokalemangler på Præstemoseskolen. Det inkluderer etablering af nye lokaler til håndværk og design samt forbedringer af andre nødvendige faciliteter. Der vil også blive set på justeringer af skoledistrikterne og søskendekriterier for at optimere elevfordelingen