Udvidelsen står klar

 Udvidelsen står klar

Det har været et langt sejt træk, men nu er bygningen færdig, og om et halvt år vil de første patienter blive indlagt på Hvidovre Hospital i lyse og moderne omgivelser.

I april måned blev byggeriet af Hvidovre Hospitals femte center, Center A, overdraget fra entreprenørerne til Region Hovedstaden og Amager og Hvidovre Hospital. Det man i byggesprog kalder AB92-afleveringen.

Det er en milepæl, da den indikerer, at byggeprocessen nu er forbi. De næste seks måneder skal personalet træne i de nye omgivelser, og de sidste ting i bygningen skal på plads, så den kan være klar til at modtage patienter ved udgangen af året.

Én ulykke kommer sjældent alene…

Det er ingen hemmelighed, at byggeriet har haft sine udfordringer. Først gik en af de helt store entreprenører på pladsen konkurs, kort tid efter satte Covid-19-pandemien en stopper for nærmest alt, og senest for et år siden var en stor vandskade skyld i, at mange dele af bygningen måtte pilles ned og bygges op på ny.

- Vandskaden sidste år var en kæmpe mavepuster, fordi vi dengang var så tæt på mål. Men vi var alle ret opsatte på, at det her byggeri skulle blive en succes, så efter vandskaden lagde vi en plan, som vi har fulgt, alle arbejdede sammen, og nu et år efter er vi faktisk nået i mål, fortæller Filip Behrens, der er projektchef i Center for Ejendomme i Region Hovedstaden.

Mangelfri aflevering

Byggeriet blev afleveret til det der i byggeteknisk forstand hedder ”mangelfri aflevering”. Det betyder ikke, at byggeriet står helt perfekt uden en eneste lille fejl eller mangel. Det betyder, at antallet af fejl og mangler er i småtingsafdelingen, og projektchefen er ikke i tvivl om, at det nok skal nå i mål inden den planlagte indvielse.

- Så vidt jeg ved, er vi et af få større byggeprojekter, som afleverer mangelfrit, og det gør mig virkelig stolt. Alt er blevet gennemgået, testet og afprøvet, og de småting, vi mangler, skal vi nok nå, inden bygningen tages i brug, fortæller Filip Behrens.

Blandt de mangler, som skal ordnes, er bl.a. nogle loftplader, som skal på plads, der skal folie på nogle glasvægge osv.

Selvom bygningen er afleveret, så er den ikke indflytningsklar endnu. Et hospital har rigtig mange aktører, som skal ind med hver deres ekspertise og klargøre bygningen til hospitalsdrift. Det er IT, medicoudstyr, trænings, beredskab osv.

Men selvom der er et halvt års tid til åbningen af det nye center, så er regionsrådsmedlem og følgegruppeformand, Nicolai Kampmann (A), glad for, at byggeriet nu er kommet så langt.

- Det har været en bumlet, forsinket og fordyret vej at komme hertil. Men jeg er glad for, at personalet nu kan påbegynde ibrugtagningen af den nye fløj. Det er blevet nogle virkelig flotte faciliteter, som både personale, patienter og pårørende kan glæde sig til at tage i brug. Vi skal nu søge at minimere de ekstraomkostninger det forsinkede byggeri har medført, men det ændrer ikke på, at jeg er glad for, at vi snart kan vise den nye hospitalsbygning frem for omverdenen, siger Nicolai Kampmann.

Fyrede totalrådgiver

Det har ikke hele tiden været så godt, som det er nu. For cirka halvandet år siden tog Center for Ejendomme i Region Hovedstaden konsekvensen af et langt og uholdbart samarbejde. De fyrede nemlig totalrådgiveren på byggeprojektet og overtog selv styringen med byggeriet.

Dengang havde projektet allerede overskredet både budget og tidsplan og var kommet under skærpet tilsyn.

- Det helt store vendepunkt var, da vi som bygherre tog ansvaret på os og handlede på det ved at smide vores totalrådgivere ud. I stedet for at hyre nye rådgivere gik vi selv ind og tog styringen, og dermed gik vi også forrest og viste vejen, fortæller Filip Behrens og fortsætter:

- Den konflikt og utilfredshed, vi havde med vores totalrådgiver, smittede hele organisationen, og samarbejdet med vores entreprenører var ikke godt. Da vi overtog styringen, kunne vi lægge det bag os og se fremad, og det kunne alle vores entreprenører så også. Kort tid efter var vi tilbage på skinnerne, og projektet har kørt godt siden da.

Konflikter blev til samarbejde

I kølvandet på fyringen af totalrådgiveren var stemningen mellem byggeriets parter meget anspændt. På den ene side stod Region Hovedstaden som bygherre med en række krav, og på den anden side stod en hel masse entreprenører, som ikke var meget for at imødekomme kravene.

- Begge sider var klar til at gå i retten, og vi så ind i et langt juridisk slagsmål, hvor vi skulle slås om penge. Det fik vi vendt rundt. Gennem forhandlinger fik vi indgået forlig med alle vores entreprenører og med vores stridigheder afsluttet, kunne vi fokusere 100 % på at få bygget hospitalet færdigt, forklarer Filip Behrens, som selv sad ved bordet til alle forhandlingerne.

Siden forligene faldt på plads, ændrede kulturen og indstillingen sig markant på byggepladsen. De nye tidsplaner og budgetter blev nu overholdt, og byggepladsen blev til et hospital, som efter planen åbner for patienter ved udgangen af året.

Foto: Byggeledere, entreprenører, tilsynsfolk og alle andre i gruppen omkring byggeriet var glade, da byggeriet endelig havde AB92-aflevering