Uenighed om regler og arbejdstid i affaldsindsamlingen

Uenighed om regler og arbejdstid i affaldsindsamlingen

Konflikten mellem Hvidovre Kommune og nogle af medarbejderne i kommunens affald og ressource har givet et efterslæb på affaldsindsamlingen, der fortsat ikke er indhentet

Mens de tilbagevendte skraldemænd i Hvidovre mener, at de efter deres arbejdsnedlæggelse har fået nye rammer og arbejdstider for deres arbejde, mener Hvidovre Kommune, at reglerne er, som de hele tiden har været. Begge parter er dog enige om, at efterslæbet med at hente affald efter arbejdsnedlæggelsen stadig ikke er løst.

– Vi knokler fortsat til hverdag. Vi forsøger at indhente og rydde op. Dog ser vores hverdag helt anderledes ud nu. Vi har ændrede arbejdstider og ændrede rammer for vores arbejdsdag. Dette gør, at vi simpelthen har svært ved at nå vores daglige ruter. Vi knokler og giver den en skalle, inden for de regler og rammer der er, men vi er pressede, lyder det fra skraldefolkenes talsmand.

Hvidovre Avis har spurgt Hvidovre Kommune, om det er korrekt, at medarbejderne i kommunens affald og ressourcer har fået nye arbejdstider og rammer for deres arbejde.

– Nej, der er ikke kommet nye regler , rammer og arbejdstider for skraldemændenes arbejde. Efter aftale med 3F har der dog været en indsats for at tydeliggøre de eksisterende regler og rammer, der gælder for affaldsindsamlingen i Hvidovre Kommune, herunder arbejdstidsregler og procedurer for arbejdet. Det er bl.a. sket for at sikre, at alle arbejdsmiljøregler bliver overholdt, f.eks. ift. pauser, så arbejdet ikke bliver udført under akkordlignende forhold, svarer Hvidovre Kommune øverste direktør Jakob Thune til Hvidovre Avis.

Direktøren fortæller endvidere, Hvidovre Kommune er i dialog med fagforeningen 3F om at få genforhandlet en lokalaftale for skraldemændene om deres arbejdsforhold.

Efterslæb ikke indhentet

Fra medarbejdernes talsmand lyder det, at efterslæbet skyldes.

– Vi gør hvad vi kan for at servicere på bedst mulig vis. Men vi er stadigvæk nødt til at overholde arbejdsmiljøloven og retningslinjer fra Arbejdstilsynet. Hvidovre Kommune har meddelt, at der godt kan gå lidt tid før driften er tilbage på normalen. Det er vi desværre enige med dem i, lyder det fra talsmanden.

Også kommunaldirektør Jakob Thune påpeger, at efterslæbet med affaldsindsamling stadig ikke er indhentet.

– Det har desværre vist sig at tage længere tid end forventet at indhente efterslæbet på affaldsindsamlingen efter den ulovlige arbejdsnedlæggelse. Det gælder både for etageejendomme, rækkehuse og villaer, og det gælder for alle affaldsfraktioner. Der bliver kørt ekstra, når det er muligt, og vi gør, hvad vi kan for at indhente det forsømte, så alle borgere i Hvidovre igen kan få tømt affald regelmæssigt, fortæller Jakob Thune.

Advokatundersøgelsen er i gang

Samtidig med at der arbejdes med at få affaldsindhentningen tilbage på sporet, pågår den advokatundersøgelse, som det blev besluttet at sætte i gang for at få afklaret, hvordan problemerne med arbejdsmiljøet kan løses.

Hvor langt er advokatundersøgelsen?

– Undersøgelsen af skraldemændenes klage og arbejdsmiljøet generelt kører som planlagt, og der er gennemført interview med flere medarbejdere, ledere og 3F. De sidste interview med medarbejdere i Affald og Ressource forventes gennemført i denne uge. Advokaten er også ved at gennemgå det materiale, som de har modtaget fra skraldemændene, svarer Jakob Thune.

Hvornår forventes undersøgelsen færdiggjort?

– Undersøgelsen forventes færdig i slutningen af april. Den kører planmæssigt, men advokaten har ønsket at tale med flere medarbejdere end først planlagt, ligesom skraldemændene har afleveret mere materiale undervejs, som også skal gennemgås. Da vi ønsker en grundig undersøgelse, har vi derfor valgt at give rum for, at advokaten kan inkludere det nye materiale i undersøgelsen samt interviewe de medarbejdere og ledere, de ønsker. Det medfører så, at undersøgelsens konklusion og anbefalinger ventes færdige senere end først antaget, lyder det fra kommunaldirektør Jakob Thune.

Stadig mange sygemeldinger

Trods medarbejdernes tilbagevenden og den pågående advokatundersøgelse er der dog stadig mange sygemeldinger i afdelingen for affald og ressource.

– Der er desværre fortsat mange sygemeldinger blandt skraldemændene, og sygefraværet er højere end normalt, slutter kommunaldirektøren.

red