Ulovlighederne fortsætter i Hvidovre: SKAL DER LIG PÅ BORDET?

Ulovlighederne fortsætter i Hvidovre: SKAL DER LIG PÅ BORDET?

I weekenden fik vi endnu en brand i etageejendom, vores frygt er begrundet, skriver beboere i Sønderkærgården:

LÆSERBREV: Så skete det igen! Lørdag den 25. juni var der endnu en tag-/lejlighedsbrand i en etageejendom i Hvidovre. En sådan er indtruffet mindst fem gange inden for de seneste 15 år efter vores hukommelse, og så har vi ikke glemt at sammenligne med den store brand i Vanløse for et år siden. Heldigvis har vores brande været meget mindre.

Som beboere i den skandaleramte Lejerbo-afdeling Søndergården, må vi sige, at vores frygt endnu en gang er seriøst begrundet.

For det blev jo konstateret allerede den 29. januar 2019, at vi bor i en brandfælde. Efter en særdeles langvarig undersøgelse af problemerne blev det den 30. marts 2023 besluttet, at lejerne på 3. sal skal genhuses permanent hurtigst muligt. Men her i slutningen af juni måned bor en af os der fortsat ligesom størstedelen af de i alt 84 familier på 3. sal.

Ikke sket noget

Endnu mere grotesk bliver det, fordi undertegnede i længere tid og uden held har forsøgt at råbe både Lejerbo, Hvidovre Kommune og Beredskabet op for at gøre dem opmærksomme på, at den løsning og plan, der er iværksat for at prøve at beskytte beboerne, indtil der er fundet en løsning på deres boligsituation, slet ikke er tilstrækkelig, hvis... eller måske nærmere, når katastrofen rammer.

For man kan vel ikke, som bestyrelsen i afdelingen har udtrykt det da problemet blev erkendt, læne sig op ad, at der jo ikke er sket noget i de små 30 år siden byggeriets opførelse, især ikke set i lyset af de seneste måneders brande i området og bebyggelsen.

De tiltag, der er foretaget med at opsætte nogle serieforbundne røgmeldere, som ikke er forbundet til en alarmcentral i opgangene og i 2. og 3. sals lejligheder, og at omdele/ophænge og straks derefter at nedtage nogle efter vores mening meget mangelfulde informationer om, hvordan beboerne skal forholde sig i tilfælde af brand, er ikke tilstrækkelige i forhold til, hvor stor en fare beboerne i bebyggelsen er udsat for.

Heftige debatter og opslag i Sønderkærgårdens Facebook-gruppe bekræfter også, at det står skidt til, og at beboerne er i vildrede med, hvordan de skal forholde sig, når alarmerne går i gang, for de har jo ikke kontakt til en alarmcentral, så hvem skal gøre hvad?

Skal man ringe til 112? Skal man banke på alle dørene og advare sine naboer? Skal man også advare dem i naboopgangene? Skal man evakuere bygningen?

Der er mange spørgsmål, og altså ingen reel plan og der eksisterer heller ikke en evakueringsplan på trods af den overhængende fare for beboerne. Dette har Hovedstadens Beredskab bekræftet over for borgmesteren i forbindelse med branden den 24. maj på 3. salen antændt af et par mindreårige, som var alene hjemme og derfor måtte søge hjælp hos underboen.

Hvor er myndighederne henne i denne sag?

Det er altså bare ikke godt nok, for meget er overladt til tilfældigheder. Derudover har der været så mange problemer og fejlalarmer både nat og dag, at beboerne efterhånden ikke ved, hvad der er op og ned. Mange har endda valgt at fjerne dem, for fejlene bliver IKKE rettet af Lejerbo!

Som nævnt har vi i flere omgange fra alarmerne blev sat op i maj 2022 og indtil nu, sidst den 26. maj i år på et møde med borgmesteren og tilsynet for de almennyttige boliger, forsøgt at få de ansvarlige parter/myndigheder til at tage affære og få styr på situationen.

Vi har endda foreslået borgmesteren, at kommunen skal igangsætte en kortlægning af brandsikkerheden af kommunens etageejendomme ved at anmode administratorerne for disse om at fremsende deres seneste kontrol af brandforholdene i ejendommene. Mon ikke der er mangler i andre byggerier, for der er jo også, som nævnt i Hvidovre Avis, konstateret manglende brandsikring i en anden Lejerbos bebyggelse, så det er IKKE kun vores afdeling, der har problemer.

Men i dag, 1 måned senere, har vi stadig intet hørt, og intet er gjort.

Vi føler ikke, at vi bliver taget alvorligt, og vi forstår ikke, at de ansvarlige parter ikke kan indse, at det ikke er godt nok. Vi forstår heller ikke, at de tør undlade at handle på vores nødråb.

Så vi gentager vores spørgsmål: Skal der lig på bordet?

At de uskyldige beboere er endt i denne skandalesag, hvilket Hvidovre Avis jo fastslog i lederen den 22. marts 2023, hvor Lejerbo og ikke mindst Hvidovre Kommune har fejlet på så mange områder i årtier, er en helt anden historie, som vi er ret sikker på, I nok skal komme til at høre mere om.

HIF har spillet sig i Superligaen, og hurra for det. Hvidovre Kommune vil nu også i Superligaen på skoleområdet, og det er da også flot, men kontrollen af brandsikkerheden i kommunen er man åbenbart godt tilfreds med befinder sig i bunden af 3. division. Dommeren = Hvidovre Kommune lader bare kampen fortsætte på trods af ulovlighederne, som er foregået igennem årene. Det på trods af, at vi taler om fare for menneskeliv. Bliver der mon prioriteret fornuftigt nok på rådhuset?

mvh.

Arno Guzek, Hvidovrevej 228, 3 tv

Kellis Domsten, Høvedstensvej 12, st th

Morten Christiansen, Høvedstensvej 24, 2 th