Undersøgelse af Ege Alle-sag afventer Tilsynet

 Undersøgelse af Ege Alle-sag afventer Tilsynet

En juridisk undersøgelse af sagsforløbet om de ulovligt fældede egetræer på Ege Alle bliver udskudt. Det har Kommunalbestyrelsen besluttet på sit seneste møde

Årsagen er, at tre partier har valgt at bringe sagen for Tilsynet, som er den myndighed, der ser på, om en kommune eller kommunalbestyrelsen har overholdt lovgivningen. Det betyder, at sagen vil blive undersøgt nærmere, og derfor har Kommunalbestyrelsen besluttet at afvente Tilsynets udtalelse.

- Der er ingen grund til at bruge borgernes skattekroner på at undersøge sagen to gange. Så nu afventer vi og ser, hvad Tilsynet kommer frem til. Herefter kan vi afgøre, om der er behov for yderligere undersøgelser af sagsforløbet, siger borgmester Anders Wolf Andresen.

Sagen fra Ege Alle handler om, at fire borgere ved retten er blevet dømt for ulovligt at have fældet tre af kommunens træer på vejen. Efterfølgende blev det forsøgt at indgå forlig om en erstatning for de fældede træer, hvilket ikke lykkedes. Et flertal i Kommunalbestyrelsen besluttede derfor, at Hvidovre Kommune skulle indgå et forlig med borgerne, hvor ingen af parterne rejser krav om erstatning mod hinanden. Det betød, at et civilt søgsmål om erstatning blev droppet.

Tre partier (De Konservative, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti) stemte dog imod den beslutning. De har efterfølgende besluttet at bringe sagen for Tilsynet for at få afklaret, om flertallets beslutning er i strid med de kommunale regler.

Der har undervejs i forløbet været uenighed om sagens forløb, og en enig Kommunalbestyrelse besluttede derfor tilbage i marts, at der skulle laves en grundig, juridisk undersøgelse af sagsforløbet. Det er den undersøgelse, der nu er blevet udskudt.

Kommunalbestyrelsen besluttede dog på sit seneste møde, at der stadig skal udarbejdes en tidslinje over, hvad der er sket i sagen. Det skal give et overblik over, hvad der er blevet gjort, sagt og skrevet i det lange sagsforløb fra første henvendelse om træerne frem til i dag. Det er administrationen selv, der skal stå for udarbejdelsen af tidslinjen.