Undersøger muligheden for at åbne institutionernes legepladser

  Undersøger muligheden for at åbne institutionernes legepladser

Hvidovre Kommune vil måske følge i hælene på andre kommuner, der har givet mulighed for, at børn og familier kan bruge legepladser uden for institutionernes åbningstid.

En enig kommunalbestyrelse har vedtaget, at kommunen skal undersøge, om det kan lade sig gøre at åbne daginstitutionernes legepladser for offentligheden uden for institutionernes åbningstid. Københavns Kommune har gjort det, Ballerup har gjort det, og andre kommuner har også gjort sig erfaringer med denne måde at skabe flere legepladser i byens rum.

- Børnefamilierne i Hvidovre efterlyser legepladser, og det giver god mening, at vi udnytter de faciliteter, vi allerede har i kommunen, siger formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Sara Benzon.

I første omgang skal der hentes input fra andre kommuner, der har åbnet legepladser i de kommunale institutioner. Bl.a. skal det undersøges, om åbne legepladser fører til mere slitage og hærværk, om det er alle kommunens institutions-legepladser, der kan eller skal bruges, eller om det kun er i områder, hvor der mangler offentlige legepladser, at institutions-legepladser kan være åbne fra sen eftermiddag i hverdagene og i weekenderne. Kommunens Center for Børn og Familier forventer at kunne lægge en sag op til politisk drøftelse i sensommeren eller det tidlige efterår.