Undersøger om hundelegeplads er realistisk

Undersøger om hundelegeplads er realistisk

KRISTINA YOUNG, formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget om ønske om hundelegeplads i Kystagerparken

LÆSERBREV: I forrige Hvidovre Avis spurgte to hundeejere om muligheden for at etablere en hundelegeplads i Kystagerparken. I løbet af årene har Klima-, Miljø- og Teknikudvalget flere gange drøftet emnet, og mandag den 5. februar tog udvalget, på min foranledning og på baggrund af læserbrevet, det op igen.

Jeg er selv hundeejer, og jeg lufter min hund i Kystagerparken hver morgen - dog i snor. Jeg forstår derfor udmærket, at hunde har stor betydning for både sundhed og livskvalitet. I udvalget oplevede jeg det også som, at der var forståelse for hundeejernes ønske om flere steder, hvor man kan lade hundene udfolde sig frit.

Vi kan imidlertid ikke se bort fra, at Kystagerparken er et fredet naturareal, som vi skal passe godt på. Udover fredningen er området også omfattet af strandbeskyttelseslinjen. Og i strandbeskyttede områder må man som udgangspunkt ikke foretage ændringer af ”den eksisterende tilstand” og fx opsætte hegn. Derfor vil et projekt, som det læserbrevsskriverne foreslår, som minimum kræve tilladelser fra både Fredningsnævnet og Kystdirektoratet.

I udvalget blev vi derfor i første omgang enige om at undersøge, om det overhovedet er muligt og realistisk at gå videre med planer om at lave en hundelegeplads i Kystagerparken, før vi tager endelig stilling.

Indtil afklaring om reelle muligheder er på plads, kan man sammen med hundene nyde de 28.000 m2 i Mågeparken, hvor de firbenede må lege uden snor, og hvor andre i området skal tage hensyn til de løse hunde. Derudover er der også et hundeområde i Brøndbyskoven, og så har Naturstyrelsen mere end 250 hundeskove spredt over hele landet. Og så gælder hundeloven jo også i Hvidovre. Loven tillader hunde at løbe løs, hvis hundeejeren har fuldt herredømme over hunden, alternativt skal hunden være i snor.

Så der er heldigvis allerede nu basis for mange og ikke mindst sociale hundelufterture sammen med de mange andre hundeejere i Kystagerparken.

Venlig hilsen

Kristina Young,

formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget