UNDSKYLD VI RODER!

 UNDSKYLD VI RODER!

Der fandtes en nemmere, hurtigere og billigere løsning!, skriver TINA CARTEY HANSEN og SØREN FRIIS TREBBIEN:

LÆSERBREV: Igen i denne sommer, kommer snakken til at handle om området ved de to skoler Hvidovre Privatskole og Gungehusskolen.

Til forskel for sidste år, falder generne inden sommerferien bliver skudt i gang! I de kommende uger er der nemlig iværksat hele to anlægsprojekter! Som et led i projekt sikre skoleveje skal Gungevej ændres, og selvom den endelige løsning endnu ikke er helt besluttet, er noget af arbejdet allerede påbegyndt. Samtidig er der ved at blive anlagt endnu en pavillonby til ukrainske flygtninge.

Vi tror hurtigt, vi kan blive enige om, at det er uhensigtsmæssigt at påbegynde to store anlægsprojekter samtidig, især når det generer skolebørn fra to skoler og det lokale erhvervsliv i området.

Vi fra Det Konservative Folkeparti forstår slet ikke, hvorfor pavillonerne skal placeres på Høvedstensvej? Vi mener det havde været nemmere, billigere og til større gavn for Ukrainerne, at udvide den allerede eksisterende pavillonby bag Strandmarksskolen.

Placeringen der er meget mere hensigtsmæssig for Ukrainerne. Samtidig er kloak og øvrige forhold allerede etableret grundet de allerede eksisterende pavilloner.

Forklaringen på, hvorfor det ikke kan lade sig gøre, er en fortidsbeskyttelseslinje for Simonshøj. Det argument købte og køber vi ikke. Forklaringen er, at det er os selv – Hvidovre Kommune – der giver dispensation. Bare i den seneste valgperiode, har udvalg og kommunalbestyrelsen giver flere dispensationer for fortidsbeskyttelseslinjer. Selv ved mindre sager, hvor der skulle opføres et skur eller en garage, men også når det har drejet sig om permanente bygninger.

Tilbage til besværet ved Gungevej og Høvedstensvej. Det er svært at forstå, at de to projekter er påbegyndt samtidig. Hvis et flertal i kommunalt bestyrelsen havde stemt for Det Konservative Folkepartis ændringsforslag om i stedet at udvide pavillonbyen ved Strandmarksskolen, havde besværlighederne ved Høvedstensvej ikke eksisteret. Så enkelt er det! Hvad angår Gungevej, burde det arbejde først være påbegyndt i sommerferien. Hvis der i juni vel at mærke bliver besluttet en løsning, erhvervslivet på Gungevej også kan se sig selv i. For de har godt nok udvist meget rummelighed ift. udfordrende dialog med forvaltningen. Men vi er nu igen blevet lovet bod og bedring og ser frem til at begge projekter kommer godt i mål.

Hvorfor gøre det nemt, når det også kan gøres bøvlet.

 

Med venlig hilsen

Tina Cartey Hansen og Søren Friis Trebbien

Medlem af kommunalbestyrelsen for Det Konservative Folkeparti