Undskylder overfor elevens mor

Undskylder overfor elevens mor

Hvidovre Kommune efter borgerrådgiverens kritik:  Lægger sig fladt ned i forkert håndteret sag fra Gungehusskolen

Borgerådgiverens massive kritik af Hvidovre Kommune i sag om bl.a. bortvisning af elev på Gungehusskolen fører nu til, at Hvidovre Kommune undskylder overfor elevens mor.

Hvidovre Avis beskrev i sidste uge, hvordan både kommunens borgerrådgiver og klageinstansen mod mobning (DCUM, red.) udtalte kritik af Hvidovre Kommunes håndtering af en elevs mistrivsel på Gungehusskolen. Hvidovre Avis har forelagt kritikken for Hvidovre Kommune, og nu svarer kommunen med en uforbeholden undskyldning til den pågældende elevs mor.

Har Hvidovre Kommune en kommentar til borgerrådgiverens vurdering af sagen?

- Det er en rigtig ærgerlig sag, og vi er kede af forløbet. Skolen har ikke levet op til sin dokumentations- og notatpligt, ligesom eleven og forældrene skulle have været partshørt om skoleskiftet. Det beklager både skoleleder og jeg. Vi er glade for, at eleven ser ud til at have fundet sig godt til rette på sin nye skole, siger Susan Bjerregaard, der er direktør for blandt andet skoleområdet i Hvidovre Kommune.

Ikke levet op til pligt

Kan den pågældende skoleelev og hendes forældre forvente en undskyldning for sagens forløb?

- Jeg har talt med elevens mor og undskyldt, at vi ikke har levet op til vores dokumentations- og notatpligt, men jeg vil gerne endnu engang på både skolen og kommunens vegne sige undskyld for det forløb, familien har oplevet. Vi er kede af, hvordan vi har håndteret forløbet, siger Susan Bjerregaard.

Hvordan kan det gå så galt, at de af borgerrådgiveren nævnte retsregler og principper ikke overholdes i sådan en sag?

- Der er forskellige grunde til, at skolen og kommunen ikke har levet op regler og principper, men uanset hvad, er det selvfølgelig ikke godt nok - og både vi og skolen er meget opmærksomme på, at ændre på arbejdsgange, så vi kan leve op til de regler og principper i fremtiden, siger Susan Bjerregaard.

Har Hvidovre Kommunes håndtering af sagen konsekvenser for nogle af involverede - ud over naturligvis barnet, der nu går på en anden skole?

- Vi har på baggrund af sagen og borgerrådgiverens kritik ændret vores interne sagsgange for at sikre, at vi ikke står i samme situation en anden gang, slutter Susan Bjerregaard.

 

red