Undskyldning til skoleelev

 Undskyldning til skoleelev

Tidligere elev på Gungehusskolen modtager nu kommunalbestyrelsens undskyldning for et forløb, som hun har været uden skyld i

Efter en yderst kritisk rapport fra kommunens borgerrådgiver, en kortlægning fra Den Nationale Klageinstans mod mobning (DCUM) samt et langt og chokerende læserbrev om lærermobning og en skoleleders magtmisbrug - skrevet af en mor til en tidligere elev på Gungehusskolen - svarer Hvidovre Kommune nu kortfattet, at kommunalbestyrelsen har besluttet at give pigen en undskyldning.

Læs bekræftelsen på undskyldningen fra Hvidovre Kommune her på side...

Samtidig offentliggør moderen til eleven den formelle undskyldning her i Hvidovre Avis, som pigen har modtaget fra borgmester Anders Wolf Andresen.

Hvidovre Avis bringer også på denne side brevet fra Anders Wolf Andresen, men har sløret pigens identitet.

Sagen har været beskrevet i Hvidovre Avis første gang den 19. april 2023, hvor konklusionerne i borgerrådgiverens kritik og DCUMs kritik blev offentliggjort. Efterfølgende svarede den daværende direktør for området, Susan Bjerregaard, at kommunen erkendte fejl, og at de undskyldte, at skolen ikke havde levet op til den lovpligtige dokumentations- og notatpligt.

I følge Hvidovre Avis' oplysninger var den undskyldning dog ikke nok for kommunalbestyrelsen. Det er således efterfølgende blevet politisk besluttet, at pigen skulle have en langt mere vidtgående undskyldning for forløbet.

 

red