UNDTAGELSEN DER BEKRÆFTER REGLEN!

 UNDTAGELSEN DER BEKRÆFTER REGLEN!

Den KONSERVATIVE gruppe i kommunalbestyrelsen om kassetræk:

LÆSERBREV: I den seneste tid har der været sagt og skrevet meget om Hvidovre stadion. Fra den konservative gruppe i kommunalbestyrelsen ønsker vi hermed at sætte ord på de økonomiske overvejelser bag beslutningen fra d. 10. juli om en ekstrabevilling til midlertidige tribuner på Hvidovre stadion.

Sagen handlede kort om, at grundet krav og sikkerhed, bliver udgifterne til de midlertidige tribuner dyrere end de allerede afsatte 15,8 mio. kroner. Kommunalbestyrelsen skulle derfor godkende en ekstrabevilling, så forvaltningen kunne underskrive en kontrakt for at få arbejdet udført inden første hjemmekamp i Superligaen

Der var to kritiske udfordringer med bevillingen. Den første var, at det ikke er sikkert at det ønskede beløb på 5,8 ville dække behovet. Derfor blev kommunalbestyrelsen enige om, at vi skulle lave et interval beløb, som forvaltningen har et råderum til at forhandle i. For ikke at stille forvaltningen og dermed kommunen i en dårlig forhandlingssituation, blev det aftalt at overføre beslutningen til en lukket dagsorden, med andre ord, råderummet ikke vil være til offentligt kendskab.

Den anden kritiske udfordring er langt værre især, når man er borgerlig og konservativ! Beløbet skulle tages af kassebeholdningen, hvilket vi i Det Konservative Folkeparti principielt er meget imod. Sagen er dog den, at vi ikke kunne henvise beløbet til budgetforhandlingerne i 2024. Det forholder sig sådan, at forvaltningen ikke kan underskrive en kontrakt, der ikke er fuld dækning for. Med andre ord, hele beløbet skal være bevilliget fra kommunalbestyrelsen, ellers er det ikke lovligt at skrive under på en aftale. Ved at henvise til budget 2024, er det ikke en 100% garanti, for at pengene bliver bevilliget idet der ikke foreligger en budgetaftale.

De første 15,8 mio. kroner blev fundet ved justeringer i anlægsbudgettet 2023 - lige en VIGTIG SIDEBEMÆRKNING - justeringerne ramme IKKE velfærdsområdet. Reelt blev den af Det Konservative Folkeparti ønskede bufferpulje tømt og enkelte projekter der ikke kunne startes i 2023 blev udskudt. Dermed skal bevillingerne finde i 2024, hvor budgetforliskredsen har givet håndslag på, at vi ønsker disse projekter udført i 2024.

Tilbage på sporet; råderummet der blev afsat kunne grundet tidspres ikke findes i 2023 budgettet, da der ganske enkelt ikke er “lavt hængende frugter”, grundet allerede vedtaget justeringer i budgettet.

I det forvaltningen kun kan skrive under på en kontrakt med fuld finansiering af beløbet, så vi fra Det Konservative Folkeparti ikke anden udvej end at stemme for at tage pengene fra kassebeholdningen og dermed benytte os af undtagelsen der bekræfter reglen. For naturligvis skal HIF kunne spille superligafodbold på Hvidovre stadion!

Vi vil fortsætte kampen for at stoppe den dårlige vane med at tage af kassebeholdningen, når opgaver og projekter går ud af kontrol og bliver dyrere end det er aftalt. I så fald må pengene findes andre stedet. Det er økonomisk sund fornuft og ansvarlig konservativ politik. Næste skridt i denne kamp, er de kommende budgetforhandlinger for 2024.

 

Med venlig hilsen

Søren Friis Trebbien

Tina Cartey Hansen

Silas Fisker

Kenneth Bak

Den konservative gruppe i Kommunalbestyrelsen