URIMELIG DISPENSATION TIL KVICKLY-PARKERING

 URIMELIG DISPENSATION TIL KVICKLY-PARKERING

OLE STRØM PEDERSEN om en mærkværdig løsning på p-problemer i Hvidovre:

LÆSERBREV: Først et retorisk spørgsmål. Hvor skal vi placere vores biler i Hvidovre? Som parcelhusejer forventes det, at der minimum skal være 2 parkeringspladser. Dette bliver også i stor stil opfyldt. Men nu ser jeg til min store overraskelse, at man har ansøgt om dispensation til byggeriet på Kvickly-grunden.

I korte træk går det ud på, at der er et normtal på antallet af parkeringspladser ud fra bebyggelsens formål. Jeg anser denne norm for at være en udfordring. For eksempel skal der kun være 1 parkeringsplads pr lejlighed. Det er mit indtryk, at det er rigtig mange lejligheder i Hvidovre, hvor behovet er større. For eksempel har de fleste håndværkere en firmabil og en privatbil. I dispensationen beskrives det, at behovet kan være mindre hvis det drejer sig om ungdoms- og ældreboliger. Men jeg har umiddelbart ikke indtryk af at det er ungdomsboliger. Da min moder på 82 år stadig har bil, så har jeg svært ved at se, at man kan give ”rabat”.

Dobbeltudnyttelse!

I ansøgningen mener man, at det kan ske en dobbeltudnyttelse af parkeringspladserne, idet de udenfor butikkernes åbningstid kan bruges til privat formål. I dag har Kvickly de fleste af ugens dage åbent fra 8.00 til 20.00. Jeg har svært ved at se, at en beboer kommer hjem fra arbejde fredag 16:30 og parkerer i lokalområdet. Flytter sin bil 20:10 fra lokalområdet til parkeringspladsen, for næste morgen inden 8.00 at køre den et andet sted hen. Det kommer jo ikke til at ske. Vil man begrænse beboernes ret til at parkere i weekenden – eller ønsker man at slå Kvickly ihjel? Hvis kunderne er usikker på om man kan parkere, så vil de jo bare køre til Føtex eller en anden butik.

For at blive konkret er normtallet for det planlagte byggeri 260 parkeringspladser, men der ønskes kun at blive anlagt 201. Samtidig har man valgt at medregne 10 parkeringspladser, som allerede i dag er udlejet til andre beboere på Dalumvej. Det vil sige, at der mangler 70 parkeringspladser. Dette svarer næsten til hele parkeringsarealet foran Hvidovre kommune og bibliotek.

Jeg ser ikke, at området omkring Kvickly kan rumme alle disse biler. Vejene er ret smalle i forvejen og allerede i dag kæmper vi med ulovlig parkering og påkørsler. Jeg har bevist ikke medtaget området på modsatte side af Hvidovrevej, idet de allerede i dag kun har få ledige pladser og resten er privat parkering.

Samtidig forstår jeg ikke, at man taler om at der i vores om skal være sikker skolevej samtidig med at man påfører området så mange ekstra biler.

Så derfor mener jeg, at der ikke nu og i fremtiden skal gives dispensation til antallet af parkeringspladser. Kommer vi i fremtiden til at alt er delebiler m.v. så kan man genoverveje denne beslutning. Så er det op bygherre at finde en løsning, hvor man på egen grund kan rumme det nødvendige antal biler.

Ole Strøm Pedersen

M Bechs Allé