VÆRDIG ÆLDREPOLITIK

 VÆRDIG ÆLDREPOLITIK

Vi må tage en respektfuld demokratisk samtale, skriver JOHN STAHLSCHMIDT MØLLER:

LÆSERBREV: Det er desværre nødvendigt at råbe vagt om en værdig ældrepolitik, fordi:

1) I udbygningen af Hvidovre planlægges alene for tiltrækning af gode skatteborgere fra andre kommuner igennem etablering af dyre private lejeboliger. Der bør også tages hensyn til egne borgeres behov og ønsker.

2) Det er uforsvarligt, at Hvidovre Kommune har stoppet udbygning af plejehjemspladser. Vi er rigtig mange i Hvidovre fra boomer generationen (født ml. 1946 og 1964). De fleste af os ønsker at blive i eget hjem - men det er ikke altid realistisk. Det har potentielle til at blive en storpolitisk skandale.

3) Indførelse af ny teknologi i ældreplejen bliver indført på en ikke respektfuld måde. Eksempel: Ikke formuende borger, som har fået behov for hjælp til rengøring, afkræves at indkøbe robotter for 17.000 kr. til vask af gulve og støvsugning.

4) I stedet for at udbygge den raske del af den ældre befolknings resurser til at styrke fællesskaberne i Hvidovre nedlægges råd med den begrundelse, at der er for få unge frivillige med i arbejdet. I stedet gives tilskud til musikvirksomhed hjemhørende i Greve Kommune.

5) Hvidovre Kommune har fjernet tilskuddet til Cafe Hjertetræet -som i mange år har været et betydningsfuldt samlingspunkt for især enlige ældre, som her har fået billig og god varm mad.

En brydningstid

Jeg forventer ikke taknemmelighed overfor vores generations resultater, men jeg vil gerne slå et slag for, at der i den kommunale politik skabes en bedre balance mellem det nye og vores traditioner. Desværre er boomer i visse kredse blevet et skældsord - også lokalt.

Hvidovre står midt i en brydningstid, som helt tydeligt giver konflikter om, hvad der er vigtigt at prioritere. Om vi kan lide det eller ej, er vi en del af et fællesskab, om vi har boet i Hvidovre i mere end 60 år eller er tilflyttet indenfor de sidste år.

Der er naturligvis stor forskel på følelserne overfor vores historisk stærke lokale fællesskaber som f.eks. HIF, hvis du er vokset op i Hvidovre, eller du fornyelig har købt et hus på grund af husets indretning og har et ønske om, at kommunen opfører en hal til padel tennis. Disse konflikter kan ikke ophæves, men de kan bringe Hvidovre fremad på en god måde, hvis de formidles korrekt, og vi får en respektfuld demokratisk samtale herom.

John Stahlschmidt Møller