Vejen banet for at bygge i to etager

Vejen banet for at bygge i to etager

Borgerne skal høres i forbindelse med Lokalplan 240 for Risbjergkvarteret – planlagt til start i foråret

Kommunalbestyrelsen har netop godkendt forslag til en ny lokalplan, Lokalplan 240, der vil forme udviklingen af Risbjergkvarteret i den østlige del af kommunen. Denne godkendelse markerer en milepæl i bestræbelserne på at imødekomme nutidens boligbehov, samtidig med at man bevarer kvarterets karakter og arkitektoniske arv.

Formålet med den nye lokalplan er at modernisere boligerne i området for at tilpasse dem til nutidens standarder samtidig med at man bevarer det grønne præg og regulerer de mange bevaringsværdige bygninger.

Under høringsprocessen, der forventes at starte i foråret, vil der blive afholdt borgermøder, hvor lokale interessenter får mulighed for at komme med deres input og bekymringer. Dette understreger kommunens engagement i at involvere lokalsamfundet i planlægningen af deres eget nærområde.

En af de primære bekymringer, der forventes at blive adresseret i planen, er håndtering af klimaudfordringer, særligt i forhold til håndtering af skybrudsvand. En plan for at sikre kloakkernes kapacitet er under udarbejdelse i samarbejde med HOFOR, forventes det at blive fremlagt til politisk behandling i foråret 2024.

For at imødegå udfordringer med overfladevand forventes lokalplanen at begrænse det bebyggede areal på ejendommene, hvilket sikrer mere friareal til nedsivning og tilbageholdelse af regnvand. Desuden opfordres lokalplanen til opførelsen af større boliger med udnyttede tagetager eller i to etager for at maksimere pladsen på de enkelte ejendomme.

En af de mest kontroversielle emner under forventes at være diskussionen om bygningshøjder og etageantal i forhold til indbliksgener. Trods disse bekymringer forventes det, at muligheden for at opføre bygninger i to etager fastholdes, da mange af de eksisterende huse allerede er i denne højde.

Lokalplanen forventes også at omfatte en liste over bevaringsværdige træer og bygninger i området, der skal beskyttes for at bevare Risbjergkvarterets unikke karakter og historie. Dette forventes at være en del af en bredere indsats for at bevare og pleje det grønne miljø i området.

mag