Vejen frem og pengene findes

Vejen frem og pengene findes

ANDERS LILTORP (A) og KARIN KOFOD (Ø) med svar på spørgsmål fra Sara Benzon og Sofie Bisgaard (F) om ”Hvor vil socialdemokratiet finde pengene?”

LÆSERBREV: For det første er det ikke kun Socialdemokratiet, der er inderligt imod forringelserne på specialundervisningsområdet, der rammer både børn og familier i sårbare positioner og en masse dygtige pædagoger og lærere lige midt i deres faglige hjerter. Det er også stik imod Enhedslistens politik.

Alt det, der står om den alt for stramme styring af kommunernes økonomi i jeres indlæg, er vi enige i. Budgetlovens dummebøderegler burde høre fortiden til, og både A og Ø her i Hvidovre kæmper for bedre økonomi til kommunerne. Det bliver vi også ved med. Men vi vil ikke bare vente på, at gode gaver kommer ovenfra. Vi vil sætte en klar politisk retning. Vi vælger at bruge det politiske ansvar og mandat, vi har fået af borgerne til at kæmpe mod forringelser og for velfærden her i Hvidovre, for vi kan – lige her i Hvidovre – beslutte noget andet end en fortsat sparekurs. I kender vores budgetforslag, for vi fremlagde det i kommunalbestyrelsen, og det er frit tilgængeligt med beregninger og alle tal. Vi er ikke bange for at spørge Hvidovreborgerne, om de vil betale 1 % mere i skat, så vi kan sikre bedre velfærd her i Hvidovre. Vi bryder os ikke specielt om at hive penge op af lommen på folk, så i vores budgetaftale er der også en forventning om, at skatten kan sættes ned igen, når der efter nogle år igen er balance mellem indtægter og udgifter. Vi er faktisk ikke et sekund i tvivl om, at et meget markant flertal af borgerne ville vælge at fremtidssikre velfærden med en lille skattestigning frem for sparekurs og skattelettelser. Det er heller ikke svært at forklare, at vi først vil opleve en mindre indtægt, men at den indtægt stiger på ganske få år, så der kommer balance mellem indtægter og udgifter – uden besparelser. Så I har jo ret: Der er økonomisk straf de første år for at hæve skatten. Den rigtige gevinst kommer først i år 2, 3 og 4. Og i alle kommuner vil bloktilskuddet blive marginalt mindre. Tjek gerne det præcise beløb for Lolland sammen med os, men husk at sammenligne med, at kommunerne har brugt milliarder mindre på velfærd de sidste mange, mange år. Det har konsekvenser. Voldsomme konsekvenser. Det er bestemt ikke solidarisk i vores optik, at Hvidovre ikke i højere grad, er med til at sikre, at servicerammen bliver brugt fuldt ud.

Når nu der ikke var flertal for det budgetforslag, A og Ø har fremlagt, og som ikke indeholdt besparelser på specialundervisningsområdet, så er der fortsat råd at hente om, hvor pengene kan komme fra. Vi har netop behandlet regnskabet for 2023 med et overskud på 9,9 millioner. Hvis SF vil, er vi med på at tilbagerulle besparelsen meget hurtigt, og det kan tages af de penge, der lige nu er lagt i kassen. Så kan vi nå at have det med i budgetforhandlingerne og forhåbentligt finde langt bedre løsninger. Sammen. I regnskabstalerne til sidste kommunalbestyrelsesmøde lagde både Enhedslisten og Socialdemokratiet vægten på, at vi skal huske samfundskontrakten og den virkelighed, borgerne oplever. Vi skal huske, at politik også er at skabe håb om et bedre i morgen end i dag.

Kvaliteten i hverdagen for børnefamilierne på 0-6 års området, hvor normeringer spiller en stor rolle, er noget, vi er klar til at løfte sammen med SF. Men det er altså stadig svært både at blæse og have mel i munden, så på et tidspunkt må SF jo tage stilling til, hvilken retning I vil.

Vi går til arbejdet med det kommende budget med et udgangspunkt om at ville sikre velfærden her i Hvidovre, og det vil være fedt, hvis SF vil være med på den. En god start kunne være at sikre, at der ikke sker besparelser på vores specialundervisningsområde, og vi har lige anvist én af flere muligheder.

Med venlig hilsen

Karin Kofod (Ø) og Anders Liltorp (A)