Vennernes klub

 Vennernes klub

Trods offentlig kritik forfremmes Skoleleder til Centerchef for skole og uddannelse, skriver En meget BEKYMRET FORÆLDRE med børn i Hvidovres folkeskole:

LÆSERBREV: I sommers 2023 blev der i et læserbrev i Hvidovre avis omtalt en kritikrapport lavet af Hvidovre Kommunes Borgerrådgiver, i forbindelse med en sag om en elev på Gungehusskolen, hvor Skoleleder på Gungehusskolen, Centerchef for skole og uddannelse, samt fagligleder af fagligt center fik udtalt kraftig kritik.

Efter denne kritikrapport er lavet, har tidligere Centerchef af uforståelige årsager skiftet til en lignede stilling i Frederiksberg kommune, og til trods for en kritik der må have nået helt op til Borgmesteren Anders Wolf Andresen, vælger man fra dennes side at rose en kritikramt Centerchef, og på sine sociale medier at berette der om et øjeblik skal afholdes afskedsreception. Hvilket er grotesk man bruger borgernes penge på at takke en mand der i flere år har udvist manglende handlekraft, og i særdeleshed har skabt en kultur på Hvidovres folkeskoler hvor børn og forældre kommer i klemme, da man fralægger et hvert ansvar, eller handler stik imod de lovede handlinger som man stiller i udsigt til børn og disses forældre.

Og at Hvidovre Kommunes nye Velfærdsdirektør ligeledes vælger på sine sociale medier at hylde afgåede centerchef for hans store indsats i Hvidovre, til trods for hun på daværende tidspunkt kun havde været ansat knapt én måned, tegner også et billede af man i kommunen generelt beskytter medarbejderne, end at fokusere på at få en sund og lærerig folkeskole i Hvidovre kommune. Og sikre en god skolegang for byens børn.

God forvaltningsskik har i flere år været et problem, og som forældre til børn i Hvidovre kommune har man kunne se til, og selv oplevet den dårlige skik, som burde udvises professionelt, samt oplevet lovbrud på tavshedspligt, lærere der ikke føler sig tilpas, og værst af alt, en masse skoleelever som ikke får den rette hjælp og forståelse, samt man helt overser børn og forældres retssikkerhed.

Den 31. oktober 2023 blev det offentliggjort at skoleleder på Gungehusskolen, som i sommers har fået kraftig kritik af Hvidovre kommunes Borgerrådgiver, er blevet forfremmet til ny Centerchef for skole og uddannelse, dette er en grotesk forfremmelse. Der har under hans ledelse på Gungehusskolen været stor udskiftning af personale, og flere forældre oplever en hård og ligegyldig kommunikation der oftest efterlader forældre i dyb fortvivlelse.

Desuden er der under Gungehusskolens skoleleder kommet påbud fra DCUM, den nævnte kritikrapport samt at grundet skolens dårlige karaktergennemsnit har bevirket skolen i 2023 også kom på Undervisningsministeriets observationsliste. Er man i ansættelsesudvalget i Hvidovre Kommune virkelig interesseret i at en få en leder med den historik til at skulle have det overordnede ansvar? Det vil ikke gavne kommunens børn, forældre og i længden de medarbejdere som skal fungere under Gungehusskolens leder til tider manglende overblik og forståelse, god forvaltningsskik og ledelsesstil.

Hvor godt et arbejde gør ansættelsesudvalget i Hvidovre Kommune? Burde man ikke tjekke baggrund, man er velvidende om omtalte forhold, men alligevel kunne man fristes til at kalde dette for vennernes klub, noget som det er tydeligt for enhver er kommet både tidligere Centerchef og leder på Gungehusskolen til gode. Men i Hvidovre kommune er der åbenbart tiltro på man kan forfremme og i værste fald hjælpe elendige ledere videre i nye stillinger både internt og eksternt i kommune regi.

Man kan måske ud fra ovenstående, som man burde forvente ansættelsesudvalget og økonomiudvalget er bekendt med spørge sig selv om når en leder ikke kan lede én skole, hvordan skal han så kunne lede samtlige folkeskoler og specialtilbud i hele Hvidovre kommune? Men hvis man fastholder at have fundet den bedste til jobbet, får man ødelagt en hel generation af folkeskoleelever og deres forældres retssikkerheds i Hvidovre kommune. Men igen tager man en internt og ikke en udefra til at få ryddet op, dette til trods for der oplyst at der var mere en 10 kvalificerede ansøgere til stillingen som Centerchef for skole og uddannelse. Alligevel vælger man en lokal skoleleder, med et blakket ry i kommunen til at føre den efterladte dårlige kultur fra tidligere Centerchef for Skole og uddannelse videre.

Jeg væmmes og det er jeg ikke ene om. Tilliden til kommunens håndtering af Folkeskolerne er godt nok lav.

Man må forvente med sådan en kritik, at der må ligge nogle personalesager på omtalte ledere, og at man ikke har kigget på dette ved ansættelsen af Gungehusskolens leder som ny Centerchef for skole og uddannelse må anses som en joke. Og så forfremmer man i samme kalenderår skolelederen på Gungehusskolen som chef for hele området. Dette er en kæmpe katastrofe.

En meget bekymret forældre med børn i Hvidovres Folkeskole